Divenno Holdings v ČR je už vlastníkem telekomunikační firmy Dial Telecom a Volný. Cenu transakce firmy nesdělily.

ÚOHS se při posuzování spojení zaměřil na oblast maloobchodního širokopásmového přístupu ke službám sítě Internet a poskytování veřejných telefonních služeb prostřednictvím pevných a mobilních sítí.

"Ve všech uvedených oblastech se tržní podíl subjektu vzniklého spojením bude pohybovat v řádu jednotek procent. Fúze tedy nevzbuzuje obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže. Podobně je tomu i z hlediska posouzení dopadů na vertikálně navazující trhy," sdělil Petr.