Opatření se týká například uzavírání smluv nad 500 000 korun, nemovitého majetku Sazky včetně převodů či pronájmů, předmětů duševního a průmyslového vlastnictví, podílů v jiných společnostech nebo zahájení soudních a jiných sporů. Celkem jde o deset bodů.

Cupkovi, který žádost o předběžné opatření soudu zaslal ve středu, se nelíbilo, že představenstvo Sazky minulý pátek schválilo dvě smlouvy se společností Gladiolus, kterou založili zájemci o Sazku Penta a E-Invest. Podle dřívějšího vyjádření mluvčího Sazky Jana Tuny se informace v návrhu na vydání předběžného opatření z velké části nezakládají na pravdě nebo jsou neúplné a zkreslené.

Soud ve středečním rozhodnutí uvedl, že kroky Sazky byly „flagrantním porušením závazných ustanovení insolvenčního zákona“, a proto „bez nejmenších pochyb nařídil předběžné opatření“. Soud zároveň vyzval Sazku, aby se k informacím ohledně smluv podrobně vyjádřila do tří dnů.

„Sazka respektuje rozhodnutí Městského soudu v Praze,“ uvedl mluvčí společnosti Jan Tuna. Podle Tuny však návrh vychází z dopisu, který obsahuje informace zcela nepravdivé, popřípadě neúplné či hrubě zkreslené.

Sazce se nelíbí Cupka jako správce

Sazka se už v úterý odvolala proti ustavení Cupky předběžným správcem. Společnost mimo jiné zpochybnila nestrannost Cupky, který v minulosti figuroval v konkurzním řízení na majetek podnikatele Václava Fischera. Sazka poukázala na to, že Fischerovým věřitelem tehdy byla skupina KKCG Karla Komárka, která se nyní uchází o Sazku.

Sazka nyní čelí dvěma návrhům na insolvenční řízení. Jeden podala KKCG, druhý podnikatel Radovan Vítek, který tvrdí, že je největším věřitelem Sazky s pohledávkou 1,5 miliardy korun. Oba navrhovatelé se zároveň o Sazku ucházejí. Třetím zájemcem o loterijní firmu jsou Penta a E-Invest.

„Vítáme, že soud dnes vyhověl návrhům na předběžné opatření a zejména zohlednil návrhy společnosti KKCG Structured Finance. Soud se nařízením předběžného opatření ztotožnil s našimi obavami z nestandardních kroků směřujících k poškozování věřitelů. Zabránil tak pokusům o vyvádění majetku a dalších aktiv, a ochránil zájmy všech věřitelů společnosti Sazka,“ uvedl mluvčí skupiny KKCG Dan Plovajko.