"Státy EU mají s vysokými daněmi nemalé problémy a budou s tím muset něco dělat," řekl Jan Čapek, který v E&Y vede daňové poradenství. Jako příklad uvedl rekordně vysoké daně v Německu. České firmy platí velmi vysoké sociální a zdravotní pojištění, které je společně s Belgií nejvyšší v Evropě. "Podle mě je to největší problém," zdůraznil Čapek.

Kvůli vysokým daním mohou mít české firmy potíže s konkurencí. V případě velkých rozdílů by se od ČR mohli odklonit i zahraniční investoři. ČR má sice vysoké sazby, zároveň však nabízí velké množství úlev a odpisů, které konečnou daň snižují. Firmy tedy fakticky platí jinou, takzvanou efektivní daň. Ta je prý v ČR na úrovni 24 procent. To je již blíže úrovni v okolních zemích, horší přesto zůstává pouze Malta a Polsko.

Některé státy mají navíc i regionální daně. Například Maďarsko má sice sazbu daně pouze 18 procent, zároveň však firmy platí i dvouprocentní daň z obratu. Tamní velké firmy tak mohou na dani zaplatit i více, než kdyby byly v ČR a měly sazbu 31 procent. Výši daní ovlivní i vstup do Evropské unie. České společnosti v budoucnu přijdou například o možnost odepsat si u investice v prvním roce navíc deset procent ceny.

Nižší bude naopak zdanění dceřiných společností. Výši daní navíc ovlivňují také investiční pobídky. Stát firmám dává daňové prázdniny nebo dotace na pracovní místo a fakticky placená daň se tak opět snižuje, v případě ČR až na 17 procent. Pobídku však nedostane každý a navíc jsou velmi náchylné na změny, upozornili experti. Evropská unie přitom asi bude tlačit na jejich omezení.

Jakou daň z příjmů firem chtějí přistupující:
Země Daň v roce 2003 Předpokládaná daň (do roku 2006)
Česko 31% 24 % 
Slovensko 25 % 19 % 
Maďarsko 18 % 12 % 
Polsko 27 % 19 % 
Lotyšsko 19 % 15 % 
Pramen: Ernst & Young