Generálním ředitelem nové agentury byl podle očekávání jmenován dosavadní ředitel CzechInvestu Martin Jahn, který řídil i proces fúze. Mimo nový subjekt zůstává další agentura ministerstva, a sice CzechTrade.

Systém jedněch dveří

"Sloučení tří rozvojových agentur v jednu znamená především systémové zjednodušení komunikace mezi státem, našimi podnikateli a Evropskou unií. Celý systém podpory podnikání v České republice tak bude efektivnější a pro podnikatele přehlednější," tvrdí ministr průmyslu a obchodu Milan Urban. Snížení počtu rozvojových agentur ve vztahu k čerpání prostředků ze strukturálních fondů doporučila i Evropská unie.

"Směřujeme k vytvoření systému jedněch dveří, takzvaných one-stop-shop pro domácí i zahraniční podniky, který bude centrálním zdrojem informací, poradenství a zároveň zprostředkovatelem podpory. Informace o možnostech podpory podnikání budou dostupnější, objem finančních prostředků se zvýší a celý systém se pro konečné uživatele výrazně zprůhlední. Rozvojové programy budou účinněji zacíleny a zaměří se zejména na podniky s vysokým potenciálem růstu v perspektivních oborech," dodává generální ředitel agentury CzechInvest Martin Jahn.

Phare se blíží

Sloučení agentur umožnila novela zákona o podpoře malého a středního podnikání. Slučované subjekty mohou začít spolupracovat v dostatečném předstihu, tedy už od poloviny roku 2003. Na CzechInvest už proto byly převedeny aktivity týkající se čerpání prostředků z programu Phare 2003. Žádosti o poskytnutí podpory z Phare 2003 bude CzechInvest přijímat po schválení dokumentace delegací Evropské komise, tedy nejdříve během 1. čtvrtletí 2004.

Těsně před Vánoci schválila Evropská komise Operační program Průmysl a podnikání 2004-2006 ministerstva průmyslu a obchodu, na jehož základě bude moci být poskytována finanční podpora podnikatelům jak ze zdrojů ČR, tak ze strukturálních fondů EU.

Ministerstvo průmyslu a obchodu už také zveřejnilo jedenáct aktualizovaných programů podpory malého a středního podnikání pro následující rok. Jsou zaměřeny zejména na zlepšení úvěrových podmínek, celkové zvyšování konkurenceschopnosti a poskytování poradenských, informačních a vzdělávacích služeb menším podnikatelům. "Předpokládáme, že žádosti o poskytnutí podpory budou moci podniky CzechInvestu předkládat v druhém čtvrtletí roku 2004," uvedla mluvčí Jana Víšková.