Pět procent těch, kteří dosud nešetřili, se k tomu již letos chystá, 17 procent dotázaných chce více využívat produkty přinášející výnos.

"Pokud jde o přístup k finančním společnostem a nabízeným produktům, výsledky nás překvapily tím, že lidé se dnes chovají racionálněji a odpovědněji, než ukazují výzkumy v minulých letech," uvedl Pavel Doležal, ředitel Zlaté koruny.

Odpovědi ukázaly, že pro klienty není při rozhodování hlavním kritériem cena produktu nebo výše úrokových sazeb. Pro většinu dotázaných je tím rozhodujícím účel, pro nějž je produkt určen. Teprve na druhém místě je to výše poplatků a cena za produkt, a na třetím místě je to výše úrokových sazeb.

Většina lidí je s finančními produkty, které v současné době využívá, spokojena. Prakticky všichni oslovení se shodují v tom, že je nutno vést rodinný rozpočet.

Ženy spořivější než muži

Zatímco nejsrozumitelnějšími produkty jsou běžné účty a stavební spoření (nerozumí jim pouze 5 % lidí), nejméně srozumitelným produktem jsou podílové fondy, a to pro více než dvě třetiny lidí (67 %). Pokud jde o vztah k investování, pouze jedna čtvrtina lidí (24 %) investuje větší či menší částky. Nejvíce investují lidé s vysokoškolským vzděláním.

„Je zřejmé, že muži jsou ve srovnání s ženami aktivnější při vyhledávání finančních produktů s možnostmi konkrétních výnosů, rovněž je patrné, že jsou muži méně šetřiví než ženy,“ dodal Tomáš Macků z agentury Ipsos.

Z hlediska zlepšení přístupu finančních ústavů ke klientům by nejvíce dotazovaných uvítalo lepší přehlednost a jednoduchost sazebníků, podmínek a smluv, dále pak lepší srozumitelnost nabídek či lepší komunikaci a vstřícnost. Pokud jde o ochranu spotřebitele na finančním trhu, nejvíce podle dotazovaných může ke zvýšení této ochrany přispět stát a legislativa.