„Naši právníci se nyní s návrhem seznamují,“ uvedl mluvčí Sazky Jan Tuna. Návrh na insolvenční řízení se Sazkou podala 17. ledna společnost Moranda. Městský soud v Praze zahájí jednání o insolvenčním návrhu Morandy 21. dubna.

„Podáním vlastního insolvenčního návrhu chceme chránit jak naše pohledávky vůči Sazce, tak i všech dalších věřitelů. Sazka doposud zpochybňuje a odmítá uznat pouze pohledávky, na základě kterých bylo zahájeno insolvenční řízení. V mezidobí se však přihlásili další věřitelé s pohledávkami po splatnosti. Proto jsme přesvědčeni, že je Sazka v úpadku a její tíživou finanční situaci, spolu s nároky všech věřitelů, lze řešit pouze prostřednictvím insolvence,“ uvedl výkonný ředitel skupiny KKCG Jiří Radoch.

Mezi věřitele, kteří se přihlásili po podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení, jsou podle návrhu i banky Fortis či UniCredit.

Údajné zakázky za 1,67 miliardy po splatnosti

KKCG SF zároveň dala insolvenčnímu soudu podnět, aby nařídil předběžné opatření, kterým mimo jiné omezí oprávnění Sazky plnit své závazky vzniklé před datem zahájení insolvenčního řízení. Důvodem je podle KKCG SF skutečnost, že Sazka hradí takové závazky zcela nahodile a není zřejmé, z jakých zdrojů.

KKCG SF v návrhu tvrdí, že Sazka má ke dni jeho podání peněžité závazky 1,67 miliardy korun více než 30 dní po lhůtě splatnosti, které prý není objektivně schopna plnit.

Podmínka úpadku na základě insolvenčního zákona tak byla podle KKCG SF splněna i pro případ, že by se soud přiklonil k argumentaci Sazky, že pohledávky společností Moranda a Sidereus Holdings neexistují, že je třeba je řešit mimo insolvenční řízení.