„Vždy jsem vystupoval proti tomu, aby daň z nemovitosti demotivovala odpovědnou péči o vlastní majetek,“ uvedl Kalousek.

Podle ministra financí je absurdní, že by takový návrh byl předložen. „Pokládám za trestuhodné, že si to Hospodářské noviny dovolily napsat, aniž by tuto informaci měly potvrzenou,“ nešetřil kritikou Kalousek.