Pro rok 2004 vláda určila minimální základ daně 100 800 korun. Od této sumy si však bude moci živnostník odečíst běžné nezdanitelné částky. Minimální daň se nebude vztahovat na starobní a invalidní důchodce, a to i částečné, podnikající studenty do věku 26 let, na toho, kdo zaměstnává osoby se změněnou pracovní schopností, komu náležel rodičovský příspěvek a na umělecké profese. Minimální daň se rovněž netýká zaměstnanců, kteří nepodnikají. U podnikajících zaměstnanců by se minimální daň uplatnila jen tehdy, kdyby celkový základ daně zaměstnance, to je včetně mzdy, byl za rok menší než 100 800 korun.

Jak platit pojištění

U důchodového pojistného se začne - obdobně jako je tomu již u zdravotního pojištění - rozlišovat, jestli osoba vykonává samostatnou výdělečnou činnost jako svou hlavní činnost (OSVČ hlavní) nebo jen jako vedlejší (OSVČ vedlejší). OSVČ hlavní budou budou muset platit pojistné vždy, to je bez ohledu na dosahované příjmy, zálohy budou hradit za všechny měsíce, v nichž budou podnikat ,a budou povinně účastny důchodového pojištění po celou dobu podnikání. OSVČ vedlejší mohou být zaměstnanci, důchodci a studenti, kteří si podnikáním jen přivydělávají.

Minimální roční vyměřovací základ, z něhož se vypočítá důchodové pojistné, stoupne z 35 na 40 procent z rozdílu mezi příjmy a výdaji. Nesmí ovšem klesnout pod určitou absolutní částku (40 procent z poloviny průměrné mzdy). Minimální měsíční vyměřovací základ se tak zvýší z 1875 na 3368 korun. Minimální měsíční pojistné stoupne z 555 na 997 a roční z 6660 na 11 964 korun.

Ve zdravotním pojištění bude pro všechny OSVČ platit, že minimální vyměřovací základ v roce 2004 činí 40 procent z rozdílu příjmů a výdajů. Absolutní částka, pod kterou tento základ nesmí klesnout, se bude pro OSVČ hlavní odvozovat z průměrné mzdy, a nikoli jako dosud z minimální mzdy. Tedy stejně, jak tomu bude u důchodového pojištění.