Jak se rozšíření tarifních tříd promítne do platů? Jak komu. Podle výpočtů ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) například lékař s praxí do 15 let postoupí z 11. do 13. třídy a základní (tarifní) plat se mu tak zvýší ze současných 17 660 na 18 430 korun, tedy o 770 korun. Zdravotní sestra se stejnou praxí bude mít šanci postoupit ze současné osmé třídy do deváté až jedenácté třídy. Základní plat se jí tudíž může zvýšit až o 2970 korun ze současných 12 680 až na 15 650 korun v případě, že postoupí z osmé rovnou do 11. platové třídy. Zkušený učitel základní školy by měl postoupit z 9. do 11. platové třídy a jeho dosavadní základní plat by tak měl vzrůst o 1460 korun ze současných 13 090 na 14 550 korun.

Kromě základního platu dostávají státní zaměstnanci ještě přiznané nárokové příplatky a tzv. nenárokovou část mzdy, kterou tvoří odměny a osobní ohodnocení. Mnozí šéfové organizací tvrdí, že nebudou-li mít dostatek peněz na zvýšení základních platů, vezmou si je právě z peněz určených na osobní ohodnocení a odměny, které tím pádem zaměstnancům sníží.

Neví se zatím, zda v příštím roce budou zaměstnancům státu vyplaceny 13. a 14. platy. Vláda s tím zatím nepočítá, ale ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach připustil, že bude-li politická vůle, mohly by se na tyto odměny najít v příštím roce peníze z výnosů privatizace. Pokud však k podobnému rozhodnutí nedojde, pak se většině - 50 až 60 procentům - státních zaměstnanců celoroční příjem proti letošku i přes uvedené přidání sníží, upozorňují odbory.

"S tak minimální částkou 3,6 miliardy nelze systém zavést, aniž by nedošlo k znehodnocení cíle, pro který byl zaváděn. Zejména patrné to je v případech kdy někteří zaměstnavatelé vezmou peníze na osobní příplatky jedněm svým zaměstnancům a použijí je na dorovnání druhým, kterým nový platový tarif proti letošnímu roku nominálně klesl nebo byl zvýšen jen nepatrně. Tímto se vlastně zcela potlačil princip, který nový platový systém sledoval, a to zavést větší diferenciaci v odměňování podle náročnosti a odpovědnosti práce. Pokud vláda nenajde dostatek prostředků na výplatů 13. a 14. platů ve stejné výši jako v roce 2003, marasmus se ještě prohloubí," řekla Právu předsedkyně Odborového svazu zaměstnanců státních orgánů a organizací Alena Vondrová.

Jak se zvýší základní plat v některých profesích v Kč - změnou platových tříd a tarifů
Profese třída dosud třída od 1.1/04 tarif dosud tarif dosud tarif od 1.1/04 tarif od 1.1/04
. . . bez praxe do 15 let praxe bez praxe do 15 let praxe
Úředník finančního úřadu 4 4 7800 9280 8040 9560
5 6 8590 10210 9460 11250
6 7 9450 11230 10260 12210
7 8 10390 12350 11130 13240
8 9 11530 13700 12090 14370
9 10 12790 15210 13110 15590
10 11 14200 16880 14230 16910
. . 12 . . 15430 18350
Hasič 4 4 7800 9280 8040 9560
5 5 8590 10210 8730 10370
6 6 9450 11230 9460 11250
7 7 10390 12350 10260 12210
8 8 11530 13700 11130 13240
9 9 12790 15210 12090 14370
10 10 14200 16880 13110 15590
. . 11 . . 14230 16910
. . 12 . . 15430 18350
Učitel základní školy 9 11 10670 13090 11870 14550
. . 12 . . 12870 15790
Učitel střední školy 10 11 11850 14530 11870 14550
. . 12 . . 12870 15790
Zdravotní sestra 7 8 9470 11430 10150 12260
. 8 9 10510 12680 11020 13300
. . 10 . . 11950 14430
. . 11 . . 12970 15650
Lékař 9 11 11660 14080 12970 15650
. 10 12 12950 15630 14070 16990
. 11 13 14630 17660 15270 18430
. . 14 . . 16560 19990
Vědec 11 12 11610 14640 12870 15790
12 13 13120 16540 13970 17130
. . 14 . . 15160 18590
. . 15 . . 16450 20170
. . 16 . . 17840 21880
Ředitel odboru ministerstva 11 13 16050 19080 16750 19910
. 12 14 18140 21560 18170 21600
. . 15 . . 19720 23440
Zdroj: MPSV ČR