„Jedním z důvodů stability bankovního sektoru je i nadále jeho vysoká kapitálová přiměřenost, která ke konci listopadu 2010 činila 15,4 procenta,“ uvedla ČNB.

Centrální banka zkoušela odolnost tuzemských finančních ústavů prostřednictvím nepříznivých scénářů nazvaných „Neočekávaná recese s výplatou mimořádných dividend“ či „Neočekávaná recese“.

Několik bank by se sice dostalo do situace, kdy by měly kapitálovou přiměřenost příliš nízkou a musely by navýšit regulatorní kapitál o 16 miliard korun, nicméně „z hlediska velikosti sektoru se podle centrální banky nejedná o natolik významnou hodnotu, která by mohla ohrozit stabilitu bankovního sektoru,“ uvedla ČNB.

„Základní scénář“ je v souladu s lednovou makroekonomickou prognózou ČNB. Předpokládá v letošním roce mírné zpomalení ekonomiky, inflaci v horizontu dvou let poblíž dvouprocentního inflačního cíle a korunu nepatrně silnější.

Naposledy ČNB zveřejnila zátěžové testy bank na konci loňského listopadu. Stejně jako nyní byly i tehdy banky v dobré kondici a nepříznivé podmínky by zvládly.