„Češi naprosto ojediněle skládají své naděje do seskupení G20, tedy 19 ekonomicky nejsilnějších zemí světa a Evropské unie,“ uvádí se v resumé zprávy s tím, že s krizí se podle české veřejnosti dokáže jako druhý nejlépe vypořádat Mezinárodní měnový fond (MMF) a jako třetí EU.

Zatímco uskupení G20 získalo v průměru v „evropské sedmadvacítce“ důvěru 16 procent obyvatel, v ČR je důvěra více než dvojnásobná (37 procent). Důvěra Čechů v MMF je stejná jako ve zbytku unie, a to 15procentní.

Evropské unii Češi sice důvěřují více než národní vládě, ale v celoevropském průměru jsou vůči unii spíše skeptičtější. Na dotaz, kdo se dokáže s krizí nejlépe vypořádat, odpovědělo 14 procent českých respondentů, že EU. V průměru však unii vyslovilo důvěru 23 procent jejích občanů a dokonce 29 procent z tzv. nových členských zemí, kam se Česká republika také řadí.

Své vládě nejvíce věří jen 6 procent dotázaných Čechů. Přitom v celé unii se za svoji vládu postavilo 20 procent respondentů.

Češi jsou v porovnání s ostatními zeměmi EU rovněž mírně skeptičtější ohledně národní ekonomiky, i když i v ČR po rekordním propadu na jaře loňského roku roste spokojenost se současnou ekonomickou situací.