Podle člena bankovní rady České národní banky (ČNB) Pavla Řežábka byl počet zadržených padělků české měny vyšší než v roce 2009, celková hodnota loni činila 4,84 miliónu korun. U papírových šlo především o pětisetkoruny a tisícikoruny, u mincí pak o dvou-, pěti- a dvacetikoruny.

Na pětistupňové škále bezpečnosti, která odpovídá známkování ve škole, lze většinu loni zadržených českých padělků ohodnotit stupněm čtyři, tedy jako méně zdařilé. "Budou-li lidé při příjmu hotovosti věnovat základní pozornost ochranným prvkům, měli by padělky rozpoznat," dodal Řežábek.

České bankovky a mince vycházejí z mezinárodního srovnání jako bezpečné, jak připomněl Řežábek. Zatímco v Česku byl v loňském roce zaznamenán jeden padělek na více než 70 000 bankovek v oběhu, v Evropské unii šlo o necelých 17 000 bankovek.

Přibývalo falešných dolarů

Pokud jde o padělání zahraničních měn, loni poklesl počet padělků eur, naopak vzrostl počet falešných dolarových bankovek, kde převažovaly stodolarovky.

Kvalita padělaných dolarů dosahuje vyšší úrovně, než je tomu u jednotné evropské měny. Celková hodnota zahraničních padělků bankovek a mincí dosáhla hodnoty téměř 2,9 miliónu korun.

Počet padělaných a pozměněných bankovek a mincí v letech 2000 až 2010
rok
počet
2000
9563
2001
7238
2002
6350
2003
11 187
2004
9361
2005
9337
2006
7922
2007
3576
2008
4612
2009
6955
2010
6529
Zdroj: ČNB