V roce 2010 nájemci obsadili přes 2,5 miliónu m2 moderních průmyslových ploch. O rok dříve to bylo necelých 1,8 miliónu m2. Jedná se tak o třetí nejlepší výsledek v porevolučním období regionu. Nejsilnější vzestupnou tendenci zaznamenalo Polsko a také Česká republika, zatímco Slovensko a Maďarsko šly v meziročním srovnání v pronájmech dolů.

Pokud jde o výstavbu nových průmyslových prostor, tak v loňském roce činila nová výstavba 580 tisíc m2, zatímco v roce 2009 šlo o 1,65 miliónu m2. Výstavba nových ploch v regionu za rok 2010 byla tímto nejnižší za posledních sedm let. Propad se týkal všech středoevropských zemí, nejcitelnější byl na Slovensku. Tam se postavilo pouhých 5000 m2, což je nejméně od roku 2001.

Celkově v současné době ve střední Evropě (Česko, Maďarsko, Polsko a Slovensko) existuje přes 13 miliónů m2 průmyslových ploch. Nájemné ve středoevropském regionu zůstává relativně stabilní a pohybuje se okolo 3,5 eura/m2 měsíčně. V lokalitách, kde je míra nepronajatosti dlouhodobě vysoká, nájemné v minulém roce pokleslo.