Na celé provozovně včetně jejího zázemí inspekce zjistila nejen přítomnost myšího trusu, ale také živých i mrtvých myší. „V prodejně byl silný zápach po výskytu hlodavců. Některé potraviny nesly patrné stopy po myším okusu,“ sdělila Hoferková.

Prodejna Lidl v Prostějově

Záběr z prodejny Lidl v Prostějově

FOTO: SZPI

Podle Hoferkové je povinností každého provozovatele, aby ve všech fázích uvádění potravin do oběhu zabránil jejich kontaminaci a dodržoval hygienický způsob prodeje. „Za výše uvedených podmínek je prodej zcela nepřípustný,“ připomněla Hoferková s tím, že vzhledem k uvedeným nedostatkům byla prodejna neprodleně uzavřena.

Podle mluvčí Lidlu Sandry Kipetové firma nyní prodejnu dezinfikuje. V pátek ji opět zkontrolují zaměstnanci SZPI a poté by mohla být otevřena. Pro ČTK podotkla, že Lidl své prodejny pravidelně deratizuje. Výskyt myší v Prostějově sama společnost vyšetří.

Prodejna Lidl v Prostějově

Záběr z prodejny Lidl v Prostějově

FOTO: SZPI

Opětovné otevření bude možné až na základě souhlasu SZPI po odstranění všech zjištěných nedostatků, tedy prodej zdravotně nezávadných potravin a s tím související hygienické podmínky. „S firmou Lidl Česká republika bude zahájeno správní řízení,“ zakončila Hoferková.