Na celé provozovně včetně jejího zázemí inspekce zjistila nejen přítomnost myšího trusu, ale také živých i mrtvých myší. „V prodejně byl silný zápach po výskytu hlodavců. Některé potraviny nesly patrné stopy po myším okusu,“ sdělila Hoferková.

Podle Hoferkové je povinností každého provozovatele, aby ve všech fázích uvádění potravin do oběhu zabránil jejich kontaminaci a dodržoval hygienický způsob prodeje. „Za výše uvedených podmínek je prodej zcela nepřípustný,“ připomněla Hoferková s tím, že vzhledem k uvedeným nedostatkům byla prodejna neprodleně uzavřena.

Podle mluvčí Lidlu Sandry Kipetové firma nyní prodejnu dezinfikuje. V pátek ji opět zkontrolují zaměstnanci SZPI a poté by mohla být otevřena. Pro ČTK podotkla, že Lidl své prodejny pravidelně deratizuje. Výskyt myší v Prostějově sama společnost vyšetří.

Opětovné otevření bude možné až na základě souhlasu SZPI po odstranění všech zjištěných nedostatků, tedy prodej zdravotně nezávadných potravin a s tím související hygienické podmínky. „S firmou Lidl Česká republika bude zahájeno správní řízení,“ zakončila Hoferková.