Za hlavní důvod zesložiťování podnikatelského prostředí byla v průzkumu na celosvětové úrovni označena regulace. Následují vládní zásahy, které za největší problém považuje 60 procent respondentů. Proto nepřekvapí 90procentní shoda v tom, že by vlády měly mezi sebou lépe spolupracovat, aby se globální regulatorní systémy zjednodušily.

Tři čtvrtiny respondentů uvádějí, že se podmínky pro jejich organizaci v posledních dvou letech zkomplikovaly. Většina jich očekává, že v následujících letech bude situace ještě složitější.

Stejně tak tři čtvrtiny respondentů považují za hlavní výzvu potřebu nových dovedností. Obzvlášť to platí pro technologický sektor, v němž ji za nejdůležitější označilo více než 80 procent respondentů. Nejkritičtější je tato potřeba v Brazílii, Číně a Japonsku, kde ji takto vnímá 90 procent účastníků průzkumu.