„Přípravek obsahuje modifikované hybridní nanomateriály a je primárně určen pro aplikaci na povrch krycích skel fotovoltaických a solárních panelů,“ sdělil Dolejš. Výsledná povrchová úprava poskytuje dlouhodobou ochranu proti menší míře znečištění, omezuje namrzání a přítomnost sněhu, a krycímu sklu propůjčuje extra hydrofobní vlastnosti.

„Přestože se projekt měření nachází ve své první polovině, dá se s jistotou potvrdit zvýšení výkonnosti fotovoltaických panelů v průměru o dvě procenta a více,“ informoval Dolejš s tím, že pravidelná údržba mytí panelů může být omezena na minimum. Dlouhodobá srovnávací měření probíhají podle Dolejše ve spolupráci se Západočeskou univerzitou, katedrou Elektroenergetiky a ekologie.

Systém je univerzální a dá se aplikovat na všechny fotovoltaické panely. Doba aktivní ochrany dosahuje pěti let s následným postupným slábnutím účinku.

„Výrobce přípravku odhaduje návratnost investice přibližně v průběhu prvního roku,“ připomněl Dolejš. Podle něj je zcela nejjednodušší aplikace na povrch nových fotovoltaických panelů ještě před jejich montáží.