S výjimkou meziročního poklesu v roce 2009 se dovoz černého uhlí do Česka zvyšuje dlouhodobě. Před devíti lety dosahoval dovoz této suroviny jen kolem 1,5 miliardy Kč. Z Polska v té době mířilo uhlí za 1,4 miliardy Kč a černé uhlí dovozené z Ruska dosahovalo hodnoty 59 miliónů korun.

Podle odborníků je dovoz uhlí důležitý pro fungování českého trhu a pro cenovou tvorbu, nad tuzemskou produkcí by však neměl v budoucnu dominovat. Vývoz černého uhlí z Česka je mnohem vyšší než jeho dovoz. Loni bylo vyvezeno černé uhlí v hodnotě 19,4 miliardy Kč. Hlavními odběrateli byly Slovensko, Polsko a Rakousko.

V Česku se těží zejména hnědé uhlí a jeho dovoz je podstatně nižší než u černého uhlí. Loni se dovezlo hnědé uhlí za 394 miliónů Kč. Vývoz činil 1,6 miliardy Kč.

Některé tuzemské těžařské společnosti v následujících letech počítají se značným poklesem těžby hnědého uhlí zejména kvůli platným těžebním limitům. Plánují pak zvýšit ceny uhlí teplárnám a dalším odběratelům.

Dovoz a vývoz černého uhlí za poslední roky (v miliardách korun)
rok
dovoz
vývoz
2005
2,756
13,108
2006
3,821
13,997
2007
5,163
15,424
2008
6,915
19,217
2009
4,286
15,757
2010
5,606
19,429
Zdroj: ČSÚ