V posledních dvou letech se v Rakousku a v Itálii setkávají i čeští lyžaři stále častěji s případy, kdy jsou po nich i po zdánlivě nevinné kolizi na sjezdovce vymáhány obrovské částky za újmu na zdraví, za nákladné operace, ušlý výdělek a podobně.

Dobře organizované pojistné podvody

Pojišťovny mají důvodné podezření, že jde ze strany žalujících – v naprosté většině domácích – o dobře organizované pojistné podvody. Ty jsou však obtížně prokazatelné a zpravidla končí tak, že „viník“, v lepším případě jeho pojišťovna, musí platit.

„V rakouských Alpách, ve frontě na vlek, naše klientka lehce strčila do jiného lyžaře. Ten ji okamžitě požádal o její nacionále s tím, že by prý mohl mít zdravotní problémy. Po měsíci se ženě ozvali právníci onoho lyžaře a požadují tři milióny korun jako odškodnění za operaci menisku, za nutnou rehabilitaci a ztrátu výdělku,“ popsal Právu jeden z letošních případů Miroslav Deneš z Evropské cestovní pojišťovny.

Jak dále vylíčil, právníci dotyčného muže doložili výpovědi svědků, lékařskou zprávu, účty za operaci atd. „Lze se oprávněně domnívat, že to bylo velmi dobře zinscenováno s cílem získat peníze k úhradě nutné operace lyžařova menisku. Bohužel je to tak dobře zorganizováno, že nezbývá než pojistnou událost plně uhradit,“ dodal Deneš.

Za srážku s lyžařem celkem 250 tisíc eur

Další jím popsaný letošní konkrétní případ se týkal českého lyžaře, který se srazil na italské sjezdovce s pětašedesátiletým mužem. Ten si poranil koleno a byl převezen do nemocnice. Tam se zjistilo, že poranění je tak závažné, že bude muset dojít k výměně kloubu. To celé, včetně hospitalizace přišlo na 50 000 eur.

„Po našem klientovi poškozený navíc požaduje za ztížení společenského uplatnění 200 000 eur. Tento požadavek se bude řešit soudní cestou," řekl Právu Deneš.

Důsledně se vyhýbat fyzickému kontaktu

Podobné zkušenosti mají i další pojišťovny. Vzhledem k tomu, že stále více lidí tráví dovolenou i na kolech, na kolečkových bruslích a podobnými aktivními činnostmi, nebudou se podobné případy vyskytovat jako dosud, jen na sjezdovkách. Odborníci doporučují vyhýbat se jakémukoli fyzickému kontaktu s jinými lyžaři nebo cyklisty, ale především radí nezapomínat na pojištění odpovědnosti.

Některé pojišťovny nabízejí celoroční pojištění, které se v případě jednoho pojištěného vztahuje i na členy jeho rodiny a platí jak v tuzemsku, tak v dalších evropských zemích.

Jiné mají odpovědnost začleněnu do cestovního pojištění. Klient si může zpravidla zvolit i limit pojistného plnění. Ten by se měl – jak ukazují popsané případy, pohybovat v řádu miliónů korun.