„Ministerstvo dopravy (MD) v roce 2010 seškrtalo rozpočty svých podřízených organizací celkem o sedm miliard korun. Teď přecházíme do konstruktivní fáze a zaměříme se nejen na úspory, ale i na kvalitu. Jsem rád, že generální ředitelé vyslyšeli můj požadavek a stanovili si klíčové ukazatele výkonnosti, podle nichž budou odměňováni,“ řekl Bárta.

Konkrétně se nový systém hodnocení týká šéfů Českých drah (ČD), ČD Cargo, Správy železniční dopravní cesty (SŽDC), Ředitelství silnic a dálnic ČR a Státního fondu dopravní infrastruktury.

„Pro výpočet prémií je použita jednoduchá motivační rovnice – na kolik procent budou manažery plněny sestavené roční plány. Ukazatele pro hodnocení vyvěsíme na webu MD a do roka se ukáže, na kolik procent odměn ředitelé dosáhnou, zda na 80, 100 či 120. Nebudu se stydět za to, když budou mít nestandardně vysoké odměny, ale musejí si je zasloužit,“ prohlásil Bárta.

Zvýšit provozní zisk i průhlednost zakázek

Například generální ředitel ČD Petr Žaluda dostane za letošek stoprocentní prémii, jestliže provozní zisk ČD stoupne meziročně o 75 procent, počet cestujících ve vlacích vzroste o 1,4 procenta a průměrné stáří vozového parku se omladí z nynějších 27 na 26 let. Dodržet ale Žaluda musí i takové podmínky, jako je prodloužení lhůty o jeden týden na podání nabídek u zakázek nad 100 miliónů Kč či zveřejňování informací o všech výběrových řízeních nad dva milióny korun na internetu.

SŽDC zase musí mimo jiné snížit své provozní náklady o 12 procent a počet kilometrů pomalých jízd vlaků o celou desetinu. U nově zahajovaných staveb má SŽDC dosáhnout 15procentní úspory nákladů. „Páni ředitelé si na sebe ušili pořádný bič,“ konstatoval ministr dopravy.

Peněz na prémie je prý dost

Na otázku Práva, jestli bude v rozpočtu MD dostatek peněz na prémie, když všichni generální ředitelé splní stanovená kritéria na více než sto procent, Bárta ujistil: „Částky na prémie nejsou tak dramatické, abychom na to neměli.“

Kolik je na prémie vyčleněno, ovšem Bárta nesdělil. A na dotaz, zda nepočítá i se snižováním platů vedení firem, tak jako to před dvěma lety učinil tehdejší šéf resortu dopravy Petr Bendl (ODS), odpověděl Bárta: „Mým cílem není omezovat platy, ale motivovat generální ředitele státních podniků k větší efektivnosti.“