„Malé a středně velké podniky ve všech regionech světa chtějí rozšířit své mezinárodní aktivity a expandovat. Podnikatelská důvěra zůstává i nadále velmi silná na rozvíjejících se trzích,“ říká Tomáš Nymburský z HSBC s tím, že zatímco rozvíjející se trhy sebevědomě rostou, význam vyspělých ekonomik naopak lehce upadá.

Pod pojmem rozvíjející se trhy lze vnímat Čínu, Indii, země Latinské Ameriky, ale i Vietnam či Kazachstán.

Domácí trh pořád ještě důležitější

Pro segment SME je však podle Nymburského stále ještě nejdůležitější domácí trh a ekonomika. „Svědčí o tom i fakt, že přes polovinu těchto subjektů chce zachovat domácí investice ve stávající míře,“ vysvětluje.

Naprostá většina malých a středně velkých podniků se chystá buď přijmout nové zaměstnance, nebo alespoň zachovat stávající místa. Pouze nepatrný počet, podle Nymburského asi tři procenta, chystá propouštění.

V České republice malé a střední podniky zaměstnávají 62,2 % všech ekonomicky aktivních osob a z celkového počtu podniků tvoří 99,8 %. Z celé jedné třetiny se podílejí na tvorbě HDP. Podle dříve zveřejněného průzkumu HSBC uvažuje o vývoz mimo EU pouze asi 12 % malých českých exportérů.