Loni bylo podle ministerstva zemědělství dokončeno celkem 23 protipovodňových staveb na významných vodních tocích zhruba za 1,3 miliardy korun. Dalších 31 protipovodňových opatření vzniklo na drobných vodních tocích za celkem 150 miliónů korun.

Letos by mělo vyrůst 16 nových velkých projektů v ceně 1,2 miliardy. Dalších 300 miliónů poputuje na přibližně čtyři desítky menších opatření. Jak připomněl Fuksa, vznik větších staveb mnohdy komplikuje neochota vlastníků pozemků dohodnout se se státem na jejich odkupu či pronájmu.

Za správu malých vodních toků v Česku do konce letošního roku zodpovídala Zemědělská vodohospodářská správa. Od ledna si její kompetence rozdělily státní podniky Lesy České republiky a jednotlivá Povodí.

Ministerstvo zemědělství si od tohoto kroku slibuje finanční úspory i urychlení odstraňování případných povodňových škod. Podle Fuksy ušetří státní rozpočet asi 360 miliónů korun ročně.