Počet registrovaných osobních automobilů se za rok 2010 zvýšil o 61 180 kusů na 4 496 232. Jejich průměrný věk činil 13,70 roku. Podíl osobních automobilů starších než 10 let přesáhl hodnotu 60 % z celkového počtu vozidel registrovaných v této kategorii. Téměř 30 % osobních automobilů je přitom starších než 15 let.

Právě podíl vozidel starších než 10 let je jedním ze srovnávacích ukazatelů vypovídajícím o stavu vozového parku; obvyklá hodnota v motoristicky vyspělých zemích EU se pohybuje v rozmezí 25 až 35 %.

„Průměrný věk osobních automobilů registrovaných v ČR a podíl vozidel ve věku nad 10 let svědčí o dlouhodobě nedostatečné obnově vozového parku,“ uvedl ředitel sekretariátu Antonín Šípek.

Stáří má vliv na bezpečnost provozu i životní prostředí

Stejně tak stoupl i průměrný věk autobusů, konkrétně na 14,38 roku. Rovněž v této kategorii vozidel je podle Šípka obnova vozového parku v posledních letech parku zcela nedostatečná. Průměrné stáří užitkových automobilů vzrostlo o půl roku na 10,69 roku. Motocykly mají průměrné stáří 32 let, traktory pak 29,38 roku.

„Z údajů o počtech registrovaných vozidel v jednotlivých kategoriích je patrné, že obnova vozového parku je v podstatě u všech kategorií silničních vozidel nedostatečná. Vozový park v ČR stárne, v lepším případě věk vozidel stagnuje, což má samozřejmě negativní dopady na bezpečnost provozu i na životní prostředí,“ sdělil Šípek.