Použité železniční pražce jsou nebezpečný odpad, který se nesmí prodávat. SŽDC se podle informací TV Nova odvolala, ale neuspěla. Hájí se mimo jiné tím, že kupující věděli, že dřevo je impregnované a určitým způsobem se používá. Společnost pokutu 430 000 korun zaplatila, ale chce se soudit. Za prodej pražců dostaly pokutu i ČD - 500 000 korun. Nyní se rozhodují, zda i ony se obrátí na soud.

Železniční pražce obsahují impregnační látky, dehet, těžké kovy a oleje. Zdravotní rizika hrozí dle Státního zdravotního ústavu především při vdechování a při přímém kontaktu s pokožkou. Prodej železničních dřevěných pražců fyzickým osobám podle České inspekce životního prostředí nedovoluje nejen zákon o odpadech, ale ani evropské nařízení známé pod zkratkou REACH.