Povinnost platit zálohy na důchodové pojištění mělo celkem 734 711 OSVČ. Pojistné na nemocenské pojištění si platilo 151 881 OSVČ. Nutno připomenout, že účast na nemocenském pojištění je u OSVČ dobrovolná.

Nejvíce podnikatelů je evidováno v Praze (160 365), nejméně naopak v Karlovarském kraji (27 247).

Pro platbu pojistného na sociální zabezpečení je rozhodující, zda podnikatel vykonává samostatnou výdělečnou činnost (SVČ) jako hlavní nebo vedlejší. OSVČ, které vykonávají samostatnou výdělečnou činnost hlavní (tedy podnikání je pro ně zpravidla jediný zdroj příjmů), mají povinnost platit pojistné na důchodové pojištění vždy. A to i v případě, kdy jsou tzv. ve ztrátě.

Od ledna vyšší pojistné na nemocenské pojištění

Od ledna 2011 se změnila sazba pojistného na nemocenské pojištění OSVČ z původních 1,4 % na 2,3 %. Z tohoto důvodu se zvyšuje minimální platba pojistného na nemocenské pojištění, přestože minimální měsíční základ zůstává nezměněn. Od měsíce ledna 2011 je stanovena minimální platba ve výši 92 Kč (v roce 2010 to byla částka 56 Kč).

Pokud si OSVČ nezvýší platbu pojistného na nemocenské pojištění nejpozději do letošního 21. února, kdy je splatné pojistné za měsíc leden 2011, alespoň na částku 92 Kč, zanikne jí účast na nemocenském pojištění ke 31. prosinci 2010. Nemocenské náleží OSVČ až od 22. dne trvání dočasné pracovní neschopnosti.

Živnostníci mají na českou ekonomiku velmi podstatný vliv. Firmy, které zaměstnávají jednoho až devět lidí, se na celkovém počtu podniků v ČR podílejí více než 95 % a jsou vůbec největším zaměstnavatelem. Práci u nich našla více než třetina všech zaměstnanců, jak uvedla ČTK.

Počet osob samostatně výdělečně činných
prosinec 2004
946 000
prosinec 2005
911 000
prosinec 2006
904 000
prosinec 2007
918 000
prosinec 2008
938 000
prosinec 2009
956 000
prosinec 2010
977 000
Zdroj: ČSSZ