"Bylo by vážné, kdyby se náš vývoz snížil na polovinu, to by bylo vyčerpávající," uvedl představitel Federace amerických exportérů masa Philip Seng. Spojené státy jsou největším producentem hovězího masa, prodávají masa ze 3,5 miliardy dolarů ročně. Japonsko ho kupuje za 843 miliónů ročně, Mexiko na podobnou sumu, Severní Korea pak za 610 miliónů dolarů.

Kanada dováží jen bezpečné produkty

Striktní jsou zejména opatření asijských zemí, protože v Asii se dosud neobjevil ani jeden případ nákazy BSE. Kanada, která byla zákazem dovozu svého hovězího podobně postižena v květnu, když se tam objevil případ BSE, umožňuje dovoz jatečních zvířat mladších 30timěsíců, mase z nich bez kostí a mléčných produktů: " Ukazujeme tak zemím světa, že uplatňujeme opatření, která chrání zdraví veřejnosti. Budeme dovážet jen produkty, které podle vědeckých údajů nepředstavují zdravotní riziko."

BSE se zatím neobjevila u dobytka mladšího třech let.

Američané okamžitě začali kampaň, ve které vysvětlují, jaké maso je nebezpečné a že to, které se prodává, nepředstavuje žádné riziko.

Australský ministr zemědělství řekl, že zprávo o BSE je špatná pro všechny producenty, protože to ukazuje, že nemoc se šíří. Země přitom patří k největším producentům masa, která zásobuje jihovýchodní Asii.