Původní částka určená pro tuto výzvu činila 625 miliónů korun. Podporu nakonec získalo 79 projektů a celkový objem financí v rámci výzvy se navýšil na 1,3 miliardy korun – tedy o 100 % oproti plánu.

„Univerzity předložily velmi kvalitní projekty, a proto jsme poprvé v rámci procesu rozhodování o dotacích uplatnili návrh na navýšení alokované částky pro úspěšné žadatele. Všichni, kteří uspěli, tedy získají požadovanou dotaci,“ uvedl Jaroslav Kuba, vrchní ředitel Sekce řízení Operačních programů EU.

Více než 28 miliónů korun poputuje Karlově univerzitě na projekt spolupráce se soukromým a neziskovým sektorem v oblasti adiktologie. ČVUT získá 30 miliónů na projekt Partnerství v jaderné energetice nové generace.

Olomoucká Univerzita Palackého se může těšit mj. na 17,5 miliónu korun na prohloubení odborné spolupráce v oblasti lékařské biofyziky na lékařských fakultách a Ostravská univerzita obdrží 29 miliónů na vytvoření sítě partnerů mezi vysokými školami, vědeckovýzkumnými pracovišti a veřejným sektorem v oblasti urgentní medicíny, medicíny katastrof a hromadných neštěstí.