Celkem loni evidovala ČSSZ 1 334 052 ukončených DPN, což je o 191 962 méně než v roce 2009. Meziročně ubylo také prostonaných dnů. Zatímco v roce 2009 jich bylo 73 907 584, vloni ČSSZ evidovala celkem 62 078 690 prostonaných dnů, tedy o 11 828 894 méně.

Zkrátila se rovněž průměrná doba trvání jednoho případu DPN. V roce 2010 trval jeden případ DPN průměrně 46,53 dne, zatímco rok předtím 48,43 dne. Nejdéle byli v průměru nemocní obyvatelé Zlínského kraje (57,31 dne) a Olomouckého kraje (53,01 dne), naopak nejkratší dobu byli průměrně nemocní Pražané (37,32 dne) a Středočeši (42,74 dne).

V průměru déle byly nemocné ženy – 47,7 dne, u mužů jedna pracovní neschopnost trvala 45,32 dne. V roce 2010 lidé nejčastěji stonali s nemocemi dýchacího ústrojí a také kvůli nemocem pohybové soustavy.