"Je to jasný důkaz toho, že změny, které jsme v minulém roce ve fungování Operačního programu udělali, přinášejí velmi dobré výsledky," zdůraznil ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek (ODS) s tím, že evropské peníze se daří čerpat rychle, spolehlivě a efektivně.

MPO si pro letošní rok dalo za cíl překonat hranici 10 miliard korun vyplacených podnikatelům z Operačního programu Podnikání a inovace. "Zrychlujeme a zjednodušujeme čerpání všude tam, kde pro to vidíme prostor," říká Petr Očko, ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje MPO. Podle něj se změnil systém administrace žádostí o platbu, mnohem víc se rovněž pracuje s klienty, kteří už mají podepsané rozhodnutí o dotaci, tak, aby se minimalizovalo množství chyb, kterých se mohou dopustit.

Čekání se zkrátilo na polovinu

Výrazně se zrychluje i vyřizování žádostí o dotace. "Čas mezí tím, kdy podnikatel podá plnou žádost o dotaci z Operačního fondu, do podpisu Rozhodnutí o poskytnutí dotace se zatím podařilo zkrátit z 200 dnů na polovinu," dodává Miroslav Křížek, generální ředitel agentury CzechInvest, která má administraci dotací na starosti.

Operační program Podnikání a inovace nabízí podnikatelům téměř 90 miliard korun. Zatím se z něj vyčerpalo bezmála 16,5 miliardy korun, tedy necelá pětina celkové částky. Program tak úspěšně navazuje na svého předchůdce, který v letech 2004 až 2006 podnikatelům nabídl celkem 10 miliard korun a který se podařilo vyčerpat z více než 99 procent.