Výsledek znamená výrazný posun oproti loňsku, kdy takto odpovědělo jen 31 % respondentů, a blíží se výsledku z počátku roku 2008. Tehdy, ještě před náporem krize, byl o růstu své firmy přesvědčený každý druhý generální ředitel.

Pozitivně se do nejbližší budoucnosti dívají zejména generální ředitelé v Indii, Rakousku, Kolumbii, Peru, Číně, Thajsku a Paraguay. Nejméně optimističtější jsou ředitelé v západní Evropě s výjimkou Německa, kde věří v růst svým podniků 80 % generálních ředitelů. Loni jich byla jen pětina.

„Obavy generálních ředitelů v západní Evropě z dalšího ekonomického vývoje tohoto regionu se zřejmě projeví v jejich nižší ochotě investovat, což pravděpodobně pocítí jejich dodavatelé ve střední a východní Evropě. Dobrou zprávou pro české podnikatele je však optimismus představitelů rakouských a zejména německých firem, neboť české podniky působí často jako jejich subdodavatelé,“ říká Jiří Moser z PwC v České republice.

Rostoucí optimismus

Téměř tři čtvrtiny generálních ředitelů uvedly nestabilní či rozkolísaný hospodářský růst jako největší hrozbu pro jejich podnikání. Loni toto riziko zmínily dvě třetiny ředitelů. Zcela nově se na seznamu „strašáků“ objevily obavy z narůstajících rozpočtových deficitů vlád  a zvyšujícího se daňového zatížení.

Nejlepší strategickou příležitostí k růstu bude v následujících 12 měsících představovat podle generálních ředitelů vývoj nového výrobku či služby a také zvýšení podílu na svém stávajícím trhu.

Optimismus generálních ředitelů se odráží i v jejich plánech nabírat nové zaměstnance. Více než polovina (51 %) šéfů firem po celém světě plánuje letos vytvářet nová pracovní místa. Loni to bylo 39 %. Pouze třetina generálních ředitelů vidí dostatečný růstový potenciál svého podniku v zemi svého sídla. Největší potenciál spatřují v Číně, následují USA, Brazílie a Indie.