Největší zastoupení mají vlastníci společností s počtem asi šest tisíc a osoby samostatně výdělečně činné, kterých jsou asi čtyři tisíce. Mezi další kategorie patří manažeři, dřívější vlastníci firem nebo restituenti.

Podle odhadů jiných poradenských a výzkumných firem je na tuzemském trhu v průměru 13 tisíc lidí, jejichž majetek určený k investování přesahuje jeden milión dolarů (zhruba 18 miliónů korun).

Na celém světě bylo podle expertních odhadů v roce 2008 zhruba 9,2 miliónu lidí s majetkem určeným k investování přes jeden milión dolarů. Letos by se měl jejich počet dostat až na 11 miliónů. Růst zaznamenává v tomto ohledu především Asie.