Podle Kořana má Sazka čtyři dceřiné společnosti. Přesnou konkretizaci dalších podnikatelských aktivit a kapitálových účastí Sazky si však v televizi „takto od boku“, jak dodal, nedokázal vybavit.

Ministr školství Josef Dobeš (Věci veřejné) zopakoval svojí kritiku, že „zakonzervování a posílení starých struktur v ČSTV je velmi nebezpečný jev; ti samí lidé, kteří dovedli Sazku tam, kde je, říkají, že vědí, jak ji z této situace dostat.“

Zároveň přizvukoval Václavovi Moravcovi, jenž Kořánovi opakovaně a důrazně předhazoval, že jednou se akcionářům Sazky hodí, když do věcí vstupuje stát, a jindy ne, a že si z ní funkcionáři udělali de facto své podnikání.

Zvedá mne to ze židle, zdůraznil rozlobeně ministr na adresu ČSTV

Dobeš zdůraznil, že tento stav ho doslova „nadzvedává ze židle,“ ale že může být prakticky jen v roli pozorovatele.

Vyzýval Kořána, aby akcionáři Sazky co nejdříve svolali mimořádnou valnou hromadu, a vysmál se oponování Kořána, že valná hromada byla svolána na 16. dubna a „pan ministr je tam srdečně zván.“

Tento termín je za současné situace kolem Sazky podle Dobeše na milióny světelných let daleko.

Do majetku Sazky patří například vinařství Kolby. „Kořan ve firmě figuruje jako předseda dozorčí rady. Členem představenstva je Aleš Hušák,“ uvedla ČTK. Akciová společnost se základním kapitálem bezmála 80 miliónů korun v roce 2009 dosáhla výnosů 24,2 miliónu korun a zisku 1,68 miliónu Kč.