Podle mínění 65,3 % dotázaných je absolutně nezbytné, aby parlament přijal důchodovou reformu co nejrychleji, 62 % si myslí, že oddalování reformy může způsobit kolaps současného důchodového systému. Názor, že základní principy důchodové reformy by měly být součástí ústavního zákona, zastává 45,1 % lidí. Celkem 41,6 % má za to, že nynější důchodový systém by měl být reformován i přes námitky opozičních stran.

V soukromé penzijní fondy však nemá důvěru 61,8 % účastníků průzkumu, 80,9 % dotázaných uvedlo, že si nemůže dovolit přispívat měsíčně do fondů ani částkou 3000 korun. Celkem 73 % oslovených vyjádřilo obavy o své finanční zajištění v důchodovém věku.

FOTO: Ondřej Lazar Krynek, Novinky

S tím, aby schodek důchodového systému pomáhalo krýt sjednocení daně z přidané hodnoty na 19 %, vyjádřilo nesouhlas 62,1 % lidí. S návrhem přiznávajícím rodičům vychovávajícím děti nižší odvody na důchodové pojištění souhlasí 64,9 %, 69 % také požaduje zachování takzvané náhradní doby, kdy se plně započítává průměrný příjem matky nebo otce v době jejich ekonomické aktivity i za dobu péče o dítě.

Finanční zvýhodnění podle počtu vychovaných dětí by v reformě rádo vidělo 14,5 procenta dotázaných. Možnost přispívat svým rodičům na důchod získala podporu 9,6 procenta lidí. Celkem 45,1 procenta nesouhlasí se zavedením snížení slevy na dani pro pracující důchodce.

FOTO: Ondřej Lazar Krynek, Novinky

Důchodová reforma je jednou z priorit vlády premiéra Petra Nečase (ODS), ministerstvo práce a sociálních věcí ji plánuje spustit asi za dva roky. Předpokládá snížení odvodů na sociální pojistné ve prospěch spoření na individuální penzijní účty licencovaných společností, spoření do fondů by mělo být povinné pro lidi, kterým bude k 1. lednu 2013 méně než 40 let.