Moranda poukázala na to, že hodnota bývalé Sazka arény (nyní 02 areny), kterou navíc Sazka významnou měrou ani nevlastní, je účetně nadhodnocena. Sazka s tím však zásadně nesouhlasí, což je prý připravena prokázat u soudu.

Možnost řešení finančních problémů Sazky prodejem Sazka arény se podle Morandy nyní široce diskutuje ve sdělovacích prostředcích. Z posledních vyjádření dlužníka však navrhovatel vyrozuměl, že společnost Sazka je akcionářem Bestsportu, jenž je vlastníkem Sazka arény, jen v zanedbatelném rozsahu. Proto se prý hodnota této haly nepromítá do jejího účetnictví.

Podle Morandy z posledních vyjádření Sazky vyplývá, že základem jí udávaného majetku ve výši 15 miliard Kč není hodnota O2 areny jako takové, potažmo ani hodnota společnosti Bestsport jakožto vlastníka O2 areny, ale nominální souhrnná výše pohledávek Sazky za Bestsportem, která má činit asi devět miliard korun. Podle Morandy je však skutečná hodnota těchto pohledávek podstatně nižší než jejich nominální výše.

„Je zřejmé, že není v silách Bestsportu tyto pohledávky v plné výši uspokojit. Bestsport totiž nemá žádný jiný majetek než Sazka arénu, jejíž tržní hodnota je ale výrazně nižší než devět miliard,“ tvrdí Moranda.

Prodej nejvýš za dvě miliardy

Moranda v dokumentu dále uvedla, že Sazka sama přiznává, že by Bestsport prodejem Sazka arény získal nejvýše dvě miliardy Kč. „Pokud je tedy hodnota majetku Sazky podstatně založena na hodnotě pohledávek za společností Bestsport, které však nemohou být uhrazeny jinak než z výtěžku prodeje Sazka arény, logicky nemůže výše tohoto majetku činit Sazkou udávaných 15 miliard Kč, ale nejvýše osm miliard Kč. To pak ale nestačí k úhradě závazků Sazky v přiznané výši 11 miliard Kč,“ uvádí Moranda.

Sazka: hala v majetku zahrnuta není

„V nezávislém tržním ocenění koncernu Sazka, které je přes 15,1 miliardy Kč, není aréna zahrnuta. Stejně tak většinu závazků tvoří závazky z vydaných dluhopisů, které byly vydány se splatností až v roce 2021,“ reagoval na tyto informace mluvčí Sazky Zdeněk Zikmund.

Vítek v pondělí podal u Městského soudu v Praze na Sazku insolvenční návrh a soud řízení téhož dne zveřejněním v insolvenčním rejstříku zahájil. Vítek tvrdí, že skoupil pohledávky za Sazkou v hodnotě 1,5 miliardy korun, Sazka ale jeho pohledávky neuznává a tvrdí, že není v insolvenční situaci.

Předseda představenstva a šéf Sazky Aleš Hušák ale tvrdí, že loterijní firma není právně ani ekonomicky v insolvenční situaci a návrhu se bude bránit všemi právními prostředky. Dodal, že podání návrhu nebude mít vliv na činnost společnosti.