„Chceme s tímto typem informace postupně seznámit řidiče a na těchto dvou dálnicích jim poskytnout další službu, kterou nám moderní technologie umožňují,“ říká generální ředitel ŘSD Jiří Švorc.

Odhad dojezdové doby do vzdáleného cíle uvádí čas, za který by v dané chvíli bylo možno do tohoto cíle dojet. Tedy na proměnné tabuli na okraji Prahy se řidiči dozví odhad, za jak dlouho by v dané chvíli na dálniční sjezd u Plzně měli dojet.

„Jde o propočet dojezdové doby. Není možné získávat přesný časový údaj, i když by si to řidiči nepochybně přáli. Odhad podle různých použitých modelů zohledňuje i vlivy nehod, částečných uzavírek nebo meteosituace,“ doplňuje Švorc s tím, že přesnost výpočtu se odhaduje na trase dlouhé 100 km v hodnotách jednotek minut.

„Určitě se bohužel najdou někteří nezodpovědní řidiči, kteří budou chtít se systémem travel time závodit, na takové řidiče se nepochybně zaměří zvýšený dohled Policie ČR,“ je přesvědčen Švorc.