Už na konci loňského listopadu přijala vláda usnesení, jímž schválila návrh na vytvoření holdingového uspořádání vybraných firem vlastněných státem v oblasti letecké přepravy a pozemních služeb. „Vláda tímto usnesením uložila ministru financí předložit vládě ke schválení zakladatelský privatizační projekt na část majetku státního podniku Správa Letiště Praha,“ připomněl Jakob.

Ministerstvo založí obchodní společnost Český Aeroholding se základním kapitálem 50 miliónů Kč, do níž budou později vloženy majetkové účasti státu ve společnostech Letiště Praha a České aerolinie (ČSA). Peníze jdou z části majetku Letiště Praha.

Aeroholding bude mít pětičlenné představenstvo, jehož členem bude i Miroslav Dvořák, dosavadní šéf ČSA a Letiště Praha. Kromě představenstva bude Český Aeroholding spravovat dvanáctičlenná dozorčí rada. Složení obou orgánů ve středu taktéž schválila vláda.