Podle odhadů ČSÚ dosáhla úroda brambor v loňském roce nezanedbatelného poklesu oproti roku 2009. Za špatnou sklizeň může zejména počasí, ale i skutečnost, že farmáři osázeli méně ploch.

„Úroda brambor byla v loňském roce opravdu špatná, sklidili jsme asi o 25 procent méně než v roce 2009,“ uvedl pro Novinky Jiří Vícha, předseda Zemědělského družstva vlastníků Nošovice s tím, že na vině je především značně deštivé počasí. Proto museli zvednout i nákupní cenu.

Kvůli nepříznivým meteorologickým podmínkám se v některých oblastech ani nedaly brambory sklidit. Horší je i kvalita, za což může deštivé počasí v době sklizně a velké sucho v čase zakládání porostů.

Horší úrodu této hlíznaté plodiny z čeledi lilkovité zaznamenaly i další evropské státy, jako například Německo, Maďarsko či Polsko. Výjimku v tomto trendu tvoří Francie.