„Jedním z klíčových úkolů Pozemkového fondu ČR do roku 2012 je prodej státní půdy dle zákona o převedení zemědělských a lesních pozemků,“ připomněla Černá. Od roku 1999, kdy zákon o prodeji půdy nabyl účinnosti, fond převedl celkem 753 tisíc pozemků o výměře 521 tisíc hektarů.

Z tohoto objemu Pozemkový fond ČR prodal 725 tisíc pozemků o celkové výměře 512 tisíc hektarů za celkovou kupní cenu, a to včetně splátkového režimu, 26 miliard korun. Zbývajících 28 tisíc pozemků o výměře 9 tisíc hektarů převedl Pozemkový fond ČR bezúplatně na obce, veřejné vysoké školy a veřejné výzkumné instituce.

"Pozemkový fond ČR v současné době spravuje přibližně 240 tisíc hektarů pozemků v celé republice," sdělila Černá s tím, že kromě toho obhospodařuje také církevní majetek a státní rezervy pro dopravní stavby či chráněná území.