Střednědobý kontrakt byl uzavřen na konci roku 2010 a podle společnosti má jít o dodávku modelových řad Proxima, Forterra a Antar.

„Irácký trh je, podobně jako další země arabského světa, značně ovlivněn veřejnými financemi. Jediným klíčem k těmto trhům je proto navázání spolupráce s finančně silnou společností, která se pohybuje nejenom v privátní sféře, ale také ve vládních kruzích. A to se nám podařilo,“ řekl ke kontraktu Yaman Yalcin, obchodní ředitel Zetoru.

Ve spojitosti s tímto kontraktem začíná Zetor s výrobou nového speciálního modelu traktoru Zetor Antar ve třech výkonových řadách s atmosférickým motorem.

Konsolidovaný zisk Zetoru před zdaněním činil za první tři čtvrtletí loňského roku 103 miliónů korun a zdá se, že firma vybředla po ekonomické krizi z nejhoršího. Největšími odběrateli jsou kromě Česka ještě Slovensko a Polsko.