„Tato povidla dovezla z Polska firma BENEFIT z Želechovic nad Dřevnicí, která je následně dodala do společností Kaufland Česká republika a VERNER potraviny,“ informovala Hoferková.

Podle právních předpisů nejsou takové potraviny vhodné k lidské spotřebě, protože nesmí být kontaminovány cizorodými nebo jinými látkami.

FOTO: SZPI, Novinky

„Společnosti BENEFIT bylo uloženo opatření okamžitě stáhnout tuto potravinu od všech svých odběratelů,“ dodala Hoferková s tím, že SZPI spotřebitelům nedoporučuje jejich konzumaci.

Informace byly navíc zaslány do Systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF), který na nebezpečné potraviny upozorňuje i ostatní členské státy Evropské unie.