Současně slovenští odboráři v rámci petiční akce k zákoníku práce požadují, aby i při kratším pracovním týdnu zůstala zachována původní výška mzdy.

„Tohle je ekonomicky neudržitelné. Zkrácení pracovního týdne by znamenalo automatické snížení příjmu z práce,“ nechala se slyšet Radičová s tím, že vláda je připravená na dialog s odboráři, ovšem ne formou nátlaku a výhrůžek.

Odboráři v petiční akci požadují kromě zkrácení týdenní pracovní doby rovněž snížení přesčasů ze současných 150 na 80 hodin. Podle nich by měl zákoník práce zůstat zachován v současné podobě.