Zástupci skupiny PPF se s Jiřím Šmejcem dohodli, že budou společně rozhodovat jak o významných provozních i strategických záležitostech, tak i o případných jednáních o možném vstupu strategického investora do televize Nova. " Na základě uzavřených dohod se smluvní strany dohodly nekomentovat podmínky celé transakce ," sdělil Právu mluvčí PPF Ivan Lackovič.

Kdo vlastní Novu

Skupina TV Nova je složena ze dvou částí. Část výrobní je řízena prostřednictvím akciové společnosti Nova Holding., která je stoprocentním majitelem České produkční 2000. Část programová, zajišťující vlastní vysílání a skladbu programu televize, je řízena společností TV Nova Holdings, B.V., která přes akciovou společnost Vilja, ovládá 52,08 procent licencované společnosti CET 21, s .r. o.

Podíly České spořitelny a CEDC v CET 21 ve výši 2,5procent odkoupila také skupina PPF a jejich převod by měla schválit Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Dalším společníkem CET 21 s podílem 16,67procent je filmový režisér Peter Pršák a 28,75 procentní podíl vzniklý exekucí bývalého podílu Vladimíra. Železného je zatím vlastněn samotnou společností CET 21.