„Zatímco trend napříč Evropou je pozitivní, z České republiky stále přicházejí neradostné zprávy. Počet společností, které plánují propouštět, převyšuje ty, které hodlají nabírat. Očekáváme tak, že míra nezaměstnanosti v České republice zůstane v roce 2011 na stávající úrovni, pokud ještě nevzroste,“ uvedl Will Schofield z PwC.

Bez ohledu na přetrvávající složitou situaci českého trhu práce zůstává podle Schofielda hlavním tématem pro personální oddělení v letošním roce schopnost rozvíjet a udržet si talenty. Určit, jak správně ohodnotit a motivovat klíčové zaměstnance, by mělo být hlavní prioritou, ale při omezených rozpočtech v řadě firem to bude náročný úkol.

Zhruba 62 % českých firem tak hodlá v letošním roce sáhnout k nefinančním odměnám. Mezi ty nejpopulárnější patří rozvoj pracovních podmínek, zapojování perspektivních zaměstnanců do zajímavých projektů či pružné pracovní úvazky.

Problémem je nedostatek odborníků

Průzkum také ukázal, že nalézt ty správné lidi k obsazení nových pozic bude těžkým úkolem napříč Evropou. Nedostatek kvalifikovaných odborníků zmínilo jako největší problém pro letošní rok 46 % dotázaných. Není až tak překvapující, že situace v Česku je opět o něco odlišná. Nedostatek kvalifikovaný zdrojů zde uvedla jako svou největší obavu pro letošní rok jen zhruba třetina (34 %) dotázaných.

„Nedostatek kvalifikovaných pracovních sil se objevoval v odpovědích personálních ředitelů napříč Evropou, včetně České republiky. Avšak zatímco v Česku ho považuje za největší problém třetina dotázaných, v Belgii je to 70 %, v Británii 53 % a evropský průměr byl 46 %,“ dodal Schofield s tím, že to může být odrazem slabšího pracovního trhu v České republice oproti ostatním vyspělým zemím Evropy.