Dalším záměrem energetického balíčku je zlepšení ochrany spotřebitele. Novela podle Fiřta klade důraz na zjednodušení procesu změn dodavatele energie. Zvýší se také práva spotřebitelů v přístupu k informacím o cenách energií. Zákazníci budou mít rovněž právo na odstoupení od smlouvy při zvýšení cen energie či při změně jiných smluvních podmínek.

Novela má také posílit pravomoci a nezávislost Energetického regulačního úřadu. ERÚ má dohlížet na hospodářskou soutěž a monitorovat například nespravedlivé smluvní podmínky. Novela by měla na základě regulí EU vstoupit v platnost do začátku března.

Snížení emisí a posílení jaderné energetiky

V dohledné době by ministerstvo průmyslu a obchodu mělo rovněž dopracovat aktualizaci Státní energetické koncepce (SEK) a předložit ji vládě v polovině roku. Dokument vychází ze stávající koncepce, nepočítá ale s prolomením limitů na těžbu uhlí v severních Čechách.

Aktualizovaná SEK zpracovává záměry státu v energetice s výhledem do roku 2050. Předpokládá například, že Česká republika v tomto období výrazně sníží emise oxidu uhličitého a posílí roli jaderné energetiky.