„Bezpečnost českých potravin ostatně potvrzuje fakt, že Českou republiku nepostihla žádná z potravinových afér jako řadu ostatních států EU; například dioxiny v irském hovězím mase, dioxiny v kuřatech v Belgii či salmonela v polském kuřecím mase,“ sdělila Večeřová.

Dosud poslední velkou aférou se stal nález nebezpečných dioxinů ve vejcích původem z Německa, jejichž výskyt se na našem území zatím neprokázal. Jinak tomu bylo ale loňský podzim, kdy se drůbeží maso se salmonelou původem z Polska do Česka dostalo.

„Je více než zřejmé, že Státní veterinární správa by měla zpřísnit kontroly ze zahraničí dovážených živočišných potravinářských výrobků i surovin, tak jak navrhuje připravované nařízení vlády o kontrole dovozů,“ řekla Večeřová s tím, že podobné opatření přijalo v nedávné době i Maďarsko.

„Za současné legislativy nelze více zpřísnit kontroly, na základě analýzy rizik může jít pouze o dílčí vybrané prověřování,“ vyjádřil se pro Novinky mluvčí Státní veterinární správy Josef Duben.