Pokles českého hrubého domácího produktu (HDP) v roce 2009 o 4,1 % byl v rámci EU průměrný. Nejvíce se HDP propadl v Lotyšsku (18 %), v Litvě (14,7 %) a v Estonsku (13,9 %). Polsko jako jediná země vykázala v roce 2009 růst HDP ve výši 1,7 %.

Ročenka také informuje o jaderných reaktorech ve světě. Nejvyšší počet jaderných elektráren podle publikace stojí ve Spojených státech. Ze 440 reaktorů celosvětově v provozu je v USA téměř čtvrtina. S velkým odstupem se na druhém místě nachází Francie s 58 reaktory a Japonsko s 55. V ČR je šest jaderných reaktorů. Navíc ve světě je v současnosti ve výstavbě 59 reaktorů, z toho téměř polovina v Číně.

Komunální odpad u nás nejnižší

Pokud jde o objem vyprodukovaného komunálního odpadu, je Česko s 306 kilogramy na osobu v rámci EU zemí s nejnižším objemem. Naopak největším producentem je Dánsko s 802 kilogramy na osobu.

Jedny z nejnižších máme v rámci Evropské unie ale i dostupné obnovitelné zásoby vody v přepočtu na osobu a rok. Hůře je na tom pouze Kypr a Malta.

Ročenka obsahuje srovnání České republiky se zeměmi EU i dalšími státy světa v ekonomických, sociálních či environmentálních oblastech. Údaje v ročence pocházejí z databáze Eurostatu, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), OSN a dalších institucí.