Teprve v roce 2010 se podle Creditreformu naplno projevily důsledky ekonomické krize a neuváženého zadlužování fyzických osob, které nemohou dostát svým závazkům a ocitají se v dluhové pasti. Dalším faktorem, který zvyšuje počet insolvenčních návrhů fyzických osob, je i lepší povědomí lidí o možnostech, jež jim v případě platební neschopnosti skýtá insolvenční zákon.

Insolvenci fyzických osob je možné řešit oddlužením. To se děje buď formou zpeněžení majetku dlužníka, nebo plněním splátkového kalendáře, kdy dlužník musí během pěti let splatit věřitelům alespoň 30 procent dluhu. Pokud dlužník není schopen řešit úpadek oddlužením, je prohlašován konkurz.

Insolvenčních návrhů přibude

V lednu 2011 začíná platit nový zákon o spotřebitelském úvěru. Spotřebitelé získají přehlednější informace o nákladech na nabízený produkt a možnost do 14 dnů odstoupit od úvěrové smlouvy bez udání důvodu. Současně má spotřebitel možnost úvěr kdykoli splatit a výši sankce za předčasné splacení zákon reguluje. Nová právní úprava určitě významně neovlivní počet fyzických osob v insolvenci, ale některým zadluženým spotřebitelům pomůže, uvedla Creditreform.

Vzhledem k vysokému zadlužení domácností předpokládá Creditreform v roce 2011 další růst insolvenčních návrhů u spotřebitelů. Počet osobních bankrotů může až o polovinu překročit úroveň roku 2010, odhadla Creditreform.

V USA na pětiletém maximu

S podobnými problémy se potýkají například i Spojené státy americké. Počet tamních spotřebitelů, kteří požádali o bankrotovou ochranu před věřiteli, tam v loňském roce stoupl o devět procent na zhruba 1,53 miliónu. Dostal se tak na nejvyšší úroveň za pět let, jak informoval americký konkurzní institut (ABI).

Podle univerzitního profesora Roberta Lawlesse, který se zabývá problematikou bankrotů, by začátkem letošního roku mohlo tempo podávání žádostí o ochranu před věřiteli dosáhnout maxima. V celém letošním roce by podle něj počet žádostí mohl mírně klesnout, napsala agentura Reuters.

Podané insolvenční návrhy v ČR na fyzické osoby
měsíc
2008
2009
2010
1
167
145
471
2
290
226
660
3
222
251
913
4
212
258
835
5
129
292
894
6
138
384
905
7
133
373
884
8
108
398
839
9
128
439
915
10
143
402
1018
11
147
530
1127
12
119
539
1098
celkem
1936
4237
10 559
Zdroj: Creditreform