Důchody se zvýší o stokoruny

Lidem, kteří pobírají některý z typů důchodů vyplácených Českou správou sociálního zabezpečení (ČSSZ), se od ledna 2011 zvýší příjmy. Procentní výměra důchodu vzroste o 3,9 procenta a základní výměra o 60 Kč na 2230 korun.

Například u člověka, který letos pobírá starobní důchod ve výši 11 216 Kč, se procentní výměra zvýší o 353 korun. Spolu s navýšením základní výměry mu důchod od ledna vzroste celkem o 413 Kč na 11 629 korun měsíčně.

Zvýší se všechny typy důchodů, tedy starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí. O zvýšení důchodu není třeba žádat. Úpravu provede ČSSZ automaticky a všichni poživatelé důchodů obdrží oznámení o zvýšení důchodových dávek.

Osoby, kterým důchod vyplácí v hotovosti Česká pošta, dostanou oznámení současně s výplatou zvýšených důchodů za leden 2011. Pokud je zasílán důchod na účet klienta v bance, dostane oznámení poštou jako běžnou listovní zásilku na adresu, kterou má ČSSZ v evidenci; zvýšený důchod mu bude připsán na účet v lednu 2011.

Daň z příjmů vzroste o stokorunu měsíčně

Všem poplatníkům od ledna vzroste daň z příjmů o stokorunu měsíčně, celkem tedy o 1200 Kč za rok. Rodina, v níž oba partneři vydělávají, přijde za rok o dvojnásobnou částku – o 2400 korun (2x 1200 Kč).

Zvýšení daně prosadila vláda Petra Nečase jako jedno z opatření ke stabilizaci veřejných rozpočtů a má platit jen v roce 2011. Spočívá v tom, že se základní daňová sleva na poplatníka sníží z 24 840 Kč ročně na 23 640 korun ročně. Lidé si tedy budou moci odečíst od vypočtených daní menší slevu než dosud.

Naopak daňové zvýhodnění na jedno vyživované dítě, které činí 11 604 Kč ročně, se nijak nezmění.

Vysoko vydělávající důchodce pak čeká zdanění důchodů. A to tehdy, jestliže za celý rok přesáhne jejich příjem ze zaměstnání, samostatné výdělečné činnosti a pronájmu dohromady 840 tisíc korun ročně. V takovém případě bude zdaněn celý důchod sazbou 15 procent.

Zdaní se náhrady politiků

Poslancům, senátorům a dalším představitelům státní moci budou zase zdaňovány peněžité náhrady. Začne být zdaňován i plat prezidenta a jeho paušální náhrady výdajů a u exprezidenta pak renta a rovněž peněžité náhrady.

Zdraží elektřina, někde i plyn a teplo

Domácnostem a podnikům v příštím roce vzrostou náklady za elektřinu i plyn. Elektřina domácnostem zdraží podle Energetického regulačního úřadu (ERÚ) v průměru o 4,6 procenta, podniky za elektrický proud zaplatí o 5,2 procenta více. Za plyn si od ledna připlatí například odběratelé společnosti RWE Transgas, která ceny domácnostem zvýší v průměru o 2,3 procenta. V některých krajích zdraží také dodávky tepla.

Za zvýšením cen elektřiny je rozsáhlá výstavba fotovoltaických elektráren. Na konci roku bude podle odhadu ERÚ připojen jejich instalovaný výkon kolem 1650 megawattů, což je proti konci loňska asi trojnásobně více. Řada investorů ale své elektrárny do konce prosince zřejmě nestihne připojit a od ledna pro ně budou platit již méně výhodné podmínky. Výkupní ceny energie z velkých solárních zdrojů se sníží o více než polovinu na 5500 Kč za megawatthodinu.

Video

Provoz spustila největší solární elektrárna v Česku. Zdroj: Stream.cz

Kvůli solárnímu boomu v Česku vrostl příspěvek na obnovitelné zdroje, který tvoří část ceny elektřiny. Hrozilo zdražení elektrického proudu o více než deset procent, vláda se však zavázala, že pomocí série legislativních opatření problém solárních elektráren vyřeší.

Jedním z hlavních kroků vlády bylo schválení novely zákona o podpoře obnovitelných zdrojů, která zaručuje růst cen elektřiny v roce 2011 do 5,5 procenta. Zákon uvaluje na solární elektrárny tříletou 26procentní daň. Novela počítá také se zdaněním emisních povolenek a zvýšením poplatků za zábor zemědělské půdy pro výstavbu slunečních elektráren.

U dodávek plynu se cenový vývoj značně liší u jednotlivých firem. RWE v prvním čtvrtletí 2011 plyn zdraží, E.ON naproti tomu ceny plynu pro domácnosti sníží o 4,7 procenta. Pražská plynárenská ceny plynu na začátku příštího roku nezmění.

 

FOTO: Ondřej Lazar Krynek, Novinky

E.ON zlevňuje zejména díky tomu, že plyn výhodně nakoupil na energetických burzách. RWE zdražení přičítá propadu kurzu koruny vůči dolaru, dlouhodobému růstu ceny ropy na světových trzích a změně regulovaných distribučních poplatků.

Obyvatelé některých měst a krajů od příštího roku čeká také zdražení dodávek tepla. Týká se to například obyvatel měst Karlovarského, Královéhradeckého, Ústeckého, Olomouckého či Moravskoslezského kraje a Vysočiny. V Hradci Králové například zdraží teplo o 2,8 procenta. Plzeňská teplárenská, největší zdroj tepla na západě Čech, zdraží v příštím roce teplo o 2,5 procenta. Naopak Pražská teplárenská od ledna zlevní v Praze teplo v průměru o procento. Mírně od Nového roku zlevní teplo také v některých městech jižní Moravy.

Výraznější zdražování tepla by mělo přijít v dalších letech. Podle odborníků to způsobí vyšší ceny uhlí či investice tepláren do splnění přísnějších emisních limitů.

Změní se podmínky pro rodičovskou a porodné

Od začátku tohoto roku dochází k řadě změn při poskytování rodičovského příspěvku a výplaty porodného.

Změnou v čerpání rodičovského příspěvku, která začne platit 1. ledna 2011, bude totiž posunutí termínu volby tříleté varianty čerpání z 21. měsíce věku dítěte na devátý měsíc věku dítěte. Tím zároveň nastane u čtyřleté varianty zkrácení doby, po kterou se čerpá rodičovský příspěvek v základní výměře 7600 korun.

Dosud pobírají rodiče u čtyřleté varianty rodičovský příspěvek v základní výměře, tedy ve výši 7600 korun měsíčně, do 21 měsíců věku dítěte. Od ledna bude příspěvek v základní výměře poskytován pouze do dovršení desátého měsíce věku dítěte. Sníženou výměru, tedy 3800 korun měsíčně, tak rodiče na čtyřleté rodičovské dovolené budou pobírat již od desátého měsíce věku dítěte na rozdíl od současného 22. měsíce. V konečném důsledku tak rodiče ve čtyřleté variantě dostanou celkem o 57 000 korun méně, než když zvolí tříletou variantu. V současnosti je to méně pouze o 11 400 korun.

FOTO: fotobanka Profimedia

Rodiče, jejichž dítě v lednu 2011 dosáhne věku devíti měsíců a kteří volbu tříleté varianty čerpání dosud neprovedli, ji přitom mohou uskutečnit pouze do konce ledna 2011. Jinak budou automaticky čerpat čtyřletou variantu. Rodiče, kteří budou mít dítě starší 10 a mladší 23 měsíců, mají čas na volbu do konce února.

Období pro volbu dvouleté varianty čerpání, kdy rodičovský příspěvek činí 11 400 korun měsíčně, zůstává stejné, tedy do konce 22. týdne života dítěte, respektive do 31. týdne, pokud se ženě při porodu narodilo více než jedno dítě. Nárok na dvouletou variantu čerpání je ovšem pouze tehdy, když mateřská nebo peněžitá pomoc dosahovala při narození výše 380 korun denně.

Od 1. ledna se změní také přiznávání porodného. Zatímco v současnosti na něj mají nárok všechny ženy, které porodí dítě, od příštího roku to budou pouze prvorodičky. Pro nárok se dále bude posuzovat příjem rodiny, který nesmí přesáhnout 2,4násobek životního minima.

Pro stanovení životního minima se přitom započítává i narozené dítě. V praxi to znamená, že pokud se dítě narodí osamělé matce, je hraniční příjem, do něhož porodné náleží, 10 752 korun. U prvního dítěte páru bude hraniční příjem pro nárok na porodné 16 992 korun. Výše porodného bude 13 000 korun. Pokud se ženě narodí více než jedno dítě, dostane 19 500 korun.

Stavební spoření bude méně výhodné

Lidé, kteří už mají stavební spoření nebo ho nově uzavřou, budou spořit za méně výhodných podmínek než dosud. Od ledna je totiž čeká jedna z největších změn v celé historii stavebního spoření v Česku.

Předně ještě za rok 2010 dostanou státní podporu v poloviční výši, protože státní příspěvek, který bude vyplacený v dubnu 2011 za letošní rok, bude zdaněn v rámci úsporných opatření 50 procenty. Maximální výše státní podpory za letošní rok tak bude činit buď 2250 korun u smluv uzavřených do konce roku 2003, nebo až 1500 korun u novějších smluv.

Od roku 2011 se pak sníží státní příspěvek na jednotnou výši a bude činit maximálně 2000 korun ročně. Začnou být zdaňovány úroky z vkladů i ze státní podpory (15 %), ale jen ty, které budou připsány po 1. lednu 2011. Dosud připsané úroky zůstanou beze změny. Zdaněno bude rovněž u starších smluv úrokové zvýhodnění, a to v době zrušení smlouvy a výplaty peněz (15 %).

Změnami těchto podmínek přijdou rodiny často o tisíce korun, v případech většího počtu smluv i o více než deset tisíc korun. I přesto zůstane stavební spoření pro řadu lidí výhodným finančním produktem, protože jeho výnos stále převyšuje jak termínované vklady, tak i naprostou většinu spořicích účtů.

Klesnou mzdy státních zaměstnanců

I o několik tisíc korun měsíčně od začátku roku klesnou platy policistům, hasičům a zaměstnancům ve veřejných službách a správě. Vláda chce snížením prostředků na platy ve státní a veřejné správě o 10 procent ušetřit příští rok asi sedm miliard.

Od nynějška bude možné takzvané pásmové odměňování, tedy stanovení tarifní složky mzdy bez ohledu na počet odpracovaných let, použít u všech zaměstnanců ve státní a veřejné správě a zdravotnictví. Výjimkou budou pedagogové.

Nově se do státní správy zavádějí smluvní platy. Budou je moci dostat zaměstnanci zařazení do 13. a vyšší platové třídy. Změní se také podmínky pro odměňování zaměstnanců na pozicích, na které nemají potřebnou kvalifikaci, ale zaměstnavatel nemůže najít vhodného zaměstnance. Zaměstnanec bude moci na tomto místě a ve vyšší platové třídě setrvat neomezenou dobu, pokud prokázal schopnost k výkonu požadované práce. V současnosti je toto období omezeno na čtyři roky.

V Pardubicích se demonstrace na náměstí Republiky účastnilo skoro 300 odborářů ze všech profesí státní správy.

Demonstrace státních zaměstnanců proti změnám v platech

FOTO: Zdeněk Seiner, Právo

Rozhodnutí vlády také zavádí dvě samostatné tarifní tabulky pro pedagogy. Tabulky jsou koncipovány pro 16 platových tříd a pět platových stupňů. Tabulky pro ostatní zaměstnance ve státní a veřejné správě mají tarify stanovené ve 12 stupních. Tabulky pro pedagogické pracovníky se od sebe liší v tom, že jedna z nich bude určena pedagogům, kteří nemají odpovídající kvalifikaci.

Asi 65 000 příslušníkům bezpečnostních sborů, tedy policistům, hasičům, celní správě, vězeňské službě, civilní kontrarozvědce i rozvědce, se sníží tarifní platy o deset procent. Podle ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka (TOP 09) se tak stalo na základě požadavků ministerstva vnitra a ministerstva obrany, která tak mohou naplnit úsporná opatření, jež si vláda předsevzala, při zachování stávajících platových postupů.
Například u příslušníků vězeňské služby by desetiprocentní snížení tarifů odpovídalo průměrně 2226 korunám, u policistů 2507 korunám a u hasičů 2463 korunám. Základní tarif tvoří podle ministerstva asi 75 procent celkového příjmu příslušníků. Vláda tím chce ušetřit 8 miliard.

O deset procent se sníží také platové tarify vojáků z povolání. Průměrně to bude o 1710 korun. Opatření se týká zhruba 23 000 vojáků z povolání. Státnímu rozpočtu by mělo přinést úsporu ve výši 471,9 miliónu korun. Navrhované snížení platových tarifů se vztahuje i na rozpočty zdravotních pojišťoven.

Snižují se sociální příspěvky

Příspěvek na péči pro lidi s nejlehčím stupněm poškození se sníží z 2000 na 800 korun měsíčně. Zruší se sociální příplatek pro sociálně slabší rodiny (kromě rodin se zdravotně postiženými dětmi). Nezaměstnaní si nebudou moci přivydělávat. Bude-li vyplaceno od zaměstnavatele odstupné, podpora v nezaměstnanosti se začne poskytovat až po uplynutí doby, která odpovídá výši odstupného.

Změny v nemocenské

Zaměstnavatel bude nově platit lidem náhradu za nemoc tři týdny místo dosavadních dvou. Denní výše nemocenské má činit 60 % denního vyměřovacího základu po celou dobu pracovní neschopnosti. Dříve se procento zvyšovalo po 30. dni nemoci na 66 procent, po 60. dni na 72 procent. Nemocenské pojištění pro firmy se nesníží.

Vojákům budou zdaněny výsluhy

Bývalým vojákům z povolání se budou zdaňovat výsluhy a odbytné srážkovou daní 15 procent. Aktivním vojákům se má zdaňovat příspěvek na bydlení poskytovaný těm z nich, kteří nebydlí ve služebním bytě. Tato změna bude platit od roku 2012.

Ti, kteří dají výpověď, dostanou menší podporu

Lidé, kteří odejdou ze zaměstnání po dohodě se zaměstnavatelem či na vlastní žádost, budou mít nárok pouze na nižší podporu v nezaměstnanosti, ve výši 45 procent průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu.

Podpora v nezaměstnanosti se bude vyplácet až po uplynutí doby, která odpovídá vyplacenému odstupnému nebo odchodnému. Nezaměstnaní si navíc nebudou moci přivydělat.

Mýtné stoupne o čtvrtinu

Mýtné, které musejí v ČR na dálnicích, rychlostních komunikacích a vybraných silnicích první třídy platit všechna nákladní vozidla o hmotnosti nad 3,5 tuny, se od 1. ledna zvýší o plnou čtvrtinu.

V příštím roce tedy budou kamióny s výjimkou těch nejekologičtějších platit za průjezd zpoplatněnými komunikacemi v průměru pět korun za kilometr, o korunu více než dosud. Českým dopravcům bude ale zdražení kompenzováno množstevními slevami z mýtného a státními dotacemi.

Zruší se zřejmě body za drobné přestupky

V Poslanecké sněmovně čeká na třetí závěrečné čtení senátní návrh novely zákona č. 361 o provozu na pozemních komunikacích, jenž má přinést výrazné změny do bodového systému postihu neukázněných motoristů. Senátoři totiž požadují zrušit body za takové přestupky, jako je nesvícení za jízdy či mírné překročení povolené rychlosti. Zdůvodňují to tím, že bodový systém zbytečně postihuje řidiče za drobné přestupky.

Naopak postih za vážné přestupky přitvrdí a v období od 1. listopadu do 31. března mají být na všech dálnicích a silnicích v Česku při sněhunáledí povinné zimní pneumatiky.
Pokud novelu poslanci schválí, znovu ji podpoří Senát a podepíše prezident Václav Klaus, nabude zřejmě účinnosti od 1. července 2011.

Ve vlacích dražší zpáteční jízdné

S novým jízdním řádem, který bude v platnosti až do 10. prosince 2011, zdražily České dráhy (ČD) zpáteční jízdné o pět procent.

Změny v tarifech se dotýkají i skupinové víkendové jízdenky pro dva až pět cestujících SONE . Její dražší verze s platností po celé ČR nově platí nejen v osobních a spěšných spojích, ale ve všech vlacích a cena se zvýšila ze 450 na 550 korun. Levnější jednodenní verze SONE už nebude pro celé Česko, ale pouze pro území jednoho kraje. Místo předchozích 150 korun přitom cestující budou muset podle daného kraje platit 200 až 275 Kč.

Nová povinná výbava auta

Do obsahu autolékárničky budou od 1. ledna povinně patřit resuscitační maska, izotermická fólie a leták s instrukcemi, jak poskytnout nejnutnější první pomoc. Autolékárničku se vyplatí koupit novou, zdravotníci totiž prosadili i některé změny ohledně vlastností obvaziva, nůžek a dalších součástí výbavy. Za starou autolékárničku hrozí pokuta až 2000 korun. Od ledna nesmí v povinné výbavě aut chybět také reflexní vesta, kterou doposud povinně vozili pouze profesionální řidiči.


Nové řidičské průkazy

S koncem roku 2010 končí platnost řidičských průkazů vydaných v období mezi 1. lednem 1994 až 31. prosincem 2000. Za jízdu s neplatným řidičákem mohou policisté udělit řidiči blokovou pokutu do 2000 korun nebo přestupek postoupit do správního řízení, v němž je pokuta 1500 až 2500 korun.

Děti budou muset mít své pasy

Děti mladší deseti let, které lze ještě dnes zapsat do cestovního dokladu rodičů, budou muset mít od července 2011 vlastní cestovní doklad. Již zapsané děti naposledy vycestují na pas rodičů v červnu 2012. Vlastní pas s aktuální fotografií budou muset mít i kojenci. Pro děti mladší 15 let se od 1. ledna 2012 k pasu začnou vydávat elektronické občanské průkazy. Ty budou stačit k cestám do států Evropské unie.

Péče o komíny

Dochází k podstatnému zjednodušení povinností majitele. Novinkou je především to, že lidé s topením na pevná paliva si mohou legálně čistit komíny svépomocí, zatímco dosud vyhláška ukládala, že to musí udělat kominík. Podmínkou ale od ledna bude, že při svépomocném čištění musí komín jednou ročně zkontrolovat kominík s předepsanou odbornou způsobilostí.

Snižují se i požadavky na frekvenci čištění. Podle dosavadní vyhlášky například čištění komínů u rodinných domků a menších činžovních domů, k nimž jsou připojeny spotřebiče na tuhá a kapalná paliva do výkonu 50 KW, mělo proběhnout šestkrát ročně.
Od ledna má u těchto nemovitostí stačit čištění – při celoročním provozu spotřebiče – třikrát ročně.

Při plynovém zařízení – podle toho, zda byl spotřebič vybaven komínovou vložkou či nikoli –byla dosud povinnost čištění dvakrát nebo šestkrát ročně. Nově u vyvložkovaného komína stačí jednou ročně.

U stavby pro rodinnou rekreaci, se má kontrola a čištění komínů od ledna provádět „nejméně jedenkrát za rok“.

Vyhoštění cizince zaplatí zaměstnavatel

Novela zákona o pobytu cizinců na českém území zavádí od Nového roku spoluodpovědnost zaměstnavatele a zprostředkovatelských agentur za zahraniční zaměstnance. Zaměstnavatelé uhradí náklady spojené s vyhoštěním jimi zaměstnaného cizince, který po vypršení platnosti povolení k pobytu neopustí Českou republiku nebo výlohy na jeho zdravotní péči v případě, že jej propustí před vypršením pracovního povolení.

Strany dostanou méně peněz

Zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích od Nového roku snižuje příspěvek vyplácený stranám na činnost o 5 %. V současné době se politickým stranám a politickým hnutím vyplácí ze státního rozpočtu částka 900 tisíc korun ročně na mandát poslance či senátora. Částka 250 tisíc korun ročně pak připadá na mandát člena zastupitelstva kraje.

Poplatky za vyjímání půdy vzrostou

Výrazně vzrostou poplatky za vyjímání zemědělské půdy z fondu. Několikanásobně dražší než doposud bude zejména vynětí těch nejkvalitnějších půd. Například v páté, nejhorší, třídě má odvod ze současných 17 000 Kč vzrůst na 38 000 korun, naopak v té nejlepší třídě bonity devětkrát, ze současných 82 000 korun na 937 000 Kč za hektar.
Navýšení poplatků se dotkne jak záborů pro výstavbu solárních elektráren, tak pro výstavbu skladů, obchodních center či továren. Naopak nezpoplatněno zůstává vyjímání půdy za účelem výstavby staveb pro bydlení, pokud jsou budovány na místech vymezených k tomu územními plány obcí.