„Už minulý týden byl silnější, co se týče počtu uchazečů o práci, ale protože lidem se stačí zaevidovat i 31. prosince, čekáme podle našich signálů největší nápor právě ve čtvrtek a pátek,“ řekla Právu vedoucí blanenského Úřadu práce Jitka Lorková.

Příčinou je změna ve vyplácení podpory v nezaměstnanosti od 1. ledna 2011. Pravidla pro ni budou totiž přísnější.

Od začátku roku 2011 nebude mít nárok na plnou podporu ten, kdo z práce odešel buď z vlastní vůle, anebo podepsal zaměstnavateli rozvázání pracovního poměru dohodou. Takový člověk bude mít nárok v prvních dvou měsících jen na 45 % průměrného měsíčního výdělku, na rozdíl od obvyklých 65 procent.

„Lidé by si měli dát pozor nejen tehdy, když sami podají výpověď. Nižší podpora hrozí i pracovníkovi, kterého chce zaměstnavatel propustit například kvůli porušení pracovní kázně, ale on přistoupí na dohodu,“ uvedla Táňa Švrčková z ministerstva práce a sociálních věcí.

Zaregistrovat se prý původně ani nechtěl

„Na podpoře jsem se ocitl poprvé v životě a není to nic příjemného. O podmínky pomoci státu jsem se před tím nikdy nezajímal. Když jsem ale zjistil, jaký skok to bude příští rok oproti roku letošnímu, raději jsem se přišel zaregistrovat, i když jsem to neměl původně vlastně ani v úmyslu. Doufám, že jako kuchař a číšník si zase práci najdu. Ovšem takové úspory, kam patří i omezování zdravotnické péče a mnoho dalších v sociální oblasti, jsou vůči lidem platícím daně hodně podpásové. Zvláště, když je dělají vládní úředníci, kteří si na své mzdy ani na rozsáhlý aparát téměř ani nesáhli a často zapomínají na to, že jejich výhody a platy jdou z peněz nás všech a není to jejich soukromá firma,“ rozčiloval se na brněnském úřadu práce pětatřicetiletý František, který se přišel přihlásit v doprovodu dvou dcer předškolního věku.

„Také my předpokládáme, že v posledních dnech a hodinách roku se přijdou ještě podle stávajících pravidel zaregistrovat zvýšené počty nezaměstnaných,“ řekl Právu Jiří Fukan, vedoucí odboru zprostředkování zaměstnání na Úřadu práce v Brně.

Propuštění chtějí skončit už 30.12.

Zvýšený nárůst počtu uchazečů do konce roku očekává také ředitel Úřadu práce v Lounech Vratislav Pražák. „Zatím je klid, ale ze zkušeností z předchozích let víme, že většina lidí přijde na poslední chvíli,“ poznamenal Pražák. Lounský úřad, tak jako většina úřadů práce v republice, bude proto zájemcům dostupný i v poslední den roku.

„Oficiálně bude zavřeno, noví uchazeči budou ale úředníky zaevidováni. Musí však zazvonit u hlavních dveří a ohlásit se,“ dodal ředitel.

Posledního prosince bude otevřeno také na Úřadu práce v Mostě. Jeho vedení zaznamenalo signály od zaměstnavatelů, že řada propuštěných lidí skončí kvůli změně zákona v práci k 30. prosinci, aby se ještě na Silvestra stačila zaevidovat. Ředitel úřadu Oldřich Malý proto očekává značný nápor uchazečů, kterým doporučuje, aby přišli co nejdříve, přestože úřad uzavře pro letošek své brány až úderem 15. hodiny. Někde, jako v Brně, však budou končit už ve 13 hodin.

Maximum se zvýší o 250 korun

Maximální hranice podpory pro příští rok se sice oproti letošku mírně zvýší, z 13 280 na 13 528 korun, ovšem ztráty pro lidi, kteří sami podali výpověď nebo odešli dohodou, jsou výrazně vyšší. Mohou jít do tisíců.

„Pokud by přišel člověk, který měl 20 000 korun čistého, tak by se jeho podpora v nezaměstnanosti nyní pohybovala u samého horního limitu a byla by 13 000 korun. Kdyby přišel po Novém roce, už by se mu vypočítávala podle nových pravidel. Podle předpisu platného od 1. ledna 2011 by tak člověk s příjmem 20 000 dostal podporu jen 9 000 korun, tedy za dva měsíce by rozdíl činil citelných 8 000 korun. Tato změna se ovšem týká jen těch lidí, kteří podají v zaměstnání výpověď nebo odejdou dohodou,“ řekla vedoucí blanenského Úřadu práce Jitka Lorková.

Na stejném mohou zůstat jen tehdy, měli-li k podání výpovědi „vážné důvody“, jak uvádí zákon. „Podpora neklesá v případě, když zaměstnanec dostane výpověď nebo když ukončí pracovněprávní vztah z vážného důvodu. Tyto takzvané vážné důvody jsou vyjmenovány v zákoníku práce. Jedná se například o vážné rodinné či zdravotní důvody či péče o osobu blízkou,“ uvedla Táňa Švrčková z ministerstva práce a sociálních věcí. Jenomže zase problém. O tom, jak jsou vážné, bude rozhodovat úřad práce.

Kdo si přivydělá, ztratí podporu

Od ledna si už lidé nebudou moci k podpoře v nezaměstnanosti přivydělat polovinu minimální mzdy jako dosud, tedy 4000 korun. Nově bude platit, kdo si přivydělá, bude potrestán. Na podporu ztratí nárok.

„Podle přechodných ustanovení k novele zákona o zaměstnanosti se posuzuje možnost souběhu výdělku z tzv. nekolidujícícho zaměstnání a podpory podle stavu, kdy byla provedena registrace na úřadu práce. Pokud byla tato registrace provedena v roce 2010, platí podmínky podle právní úpravy platné v roce 2010,“ sdělila mluvčí z ministerstva. Podle informací z úřadů práce jde o další důvod, proč lidé po propuštění souhlasí s dřívějším odchodem, aby poslední den roku k registraci ještě stihli.