Jestliže člověk ukončí zaměstnání vlastní výpovědí nebo dohodou se zaměstnavatelem, bude v závislosti na věku pobírat podporu pět až 11 měsíců ve výši 45 procent průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu.

Pokud naopak výpověď dostane, zůstane mu podpora v současné výši, to znamená v prvních dvou měsících 65 procent, další dva měsíce 50 procent a po zbývající dobu 45 procent. Výjimku tvoří případy, kdy dá výpověď ze závažných důvodů, které vyjmenovává zákoník práce. Jde například o péči o dítě či závažné rodinné či zdravotní důvody.

Podporu v nezaměstnanosti proti současnému stavu nebude po nějaký čas dostávat ani člověk, který dostane při odchodu ze zaměstnání odstupné. Dostane ji až po uplynutí doby, která odpovídá výši odstupného.

Pomoc pro nové podnikatele

Od nového roku také skončí možnost vydělat si k podpoře peníze navíc. V současnosti lidé mají možnost přivydělat si polovinu minimální mzdy, tedy 4000 korun. Změna se ovšem dotýká pouze lidí, kteří se zaregistrují po 1. lednu 2011. Současní nezaměstnaní si tak budou moci přivydělat i nadále, aniž by ztratili na podporu nárok.

Nově bude poskytnut státní příspěvek nezaměstnaným, kteří se rozhodnou podnikat, a to na provozní záležitosti či na daň z přidané hodnoty.