"Musím konstatovat, že vláda svým závěrem se usnesla, že doporučení zatím nestanovovat datum pro vstup do eurozóny je doporučení, za kterým vláda stojí, a nebude tedy stanovovat datum pro vstup do eurozóny. Součástí toho samozřejmě je, že i v průběhu roku 2011 vláda nebude usilovat o vstup do mechanismu směnných kurzů," uvedl k rozhodnutí ohledně eura premiér Nečas.

Vedle dalších věcí kabinet dále rozhodl, že posílí pravomoci finančního arbitra. Ten by nově měl rozhodovat i spory týkající se spotřebitelských úvěrů a kolektivního investování a jeho činnost by měla být financována ze státního rozpočtu namísto z rozpočtu ČNB. Dosud mohl arbitr rozhodovat jen spory ohledně převodů peněz a využívání elektronických platebních prostředků, zejména karet.

Padělaná zboží by se mohlo zabavovat snáz

Podstatnou změnou je i novela zákona o opatřeních při dovozu či duševního vlastnictví. Novela například posílí možnosti prosazování práv k duševnímu vlastnictví v rámci ochrany spotřebitele ze strany celních orgánů.

Bude například jednodušší zadržet zboží, u něhož je dáno podezření na porušení práv duševního vlastnictví. Mezi duševní vlastnictví patří například patenty na vynálezy, průmyslové vzory nebo ochranné známky.